På uppdrag av Swedbank Pay, Coop, Bankgirot och it-företaget Evry ger analysbyrån Insight Intelligence för sjunde året ut rapporten ”Sverige betalar”.

Rapporten går igenom det aktuella läget vad gäller bland annat mobilbetalningar, kontaktlösa betalningar och virtuella valutor. Den lyfter också frågor som personlig integritet och framtida betalmetoder.

Poppis att blippa – men bara med kort

Vad gäller de kontaktlösa betalningar, även så kallad NFC-teknik, har utvecklingen gått snabbt. I takt med att allt fler svenskar har tillgång till betalkort med blippfunktion, samtidigt som betalterminalerna stadigt byggts ut för att hantera dessa, har användningen skjutit i höjden.

På två år har de som säger sig ha ett kontaktlöst betalkort ökat med hela 38 procentenheter. I gruppen män mellan 30 och 49 år har hela 85 procent ett kort med blippfunktion.

Varannan person svarar att de alltid använder sitt kontaktlösa kort om möjligheten finns. För fem år sen var det bara var femte som sa samma sak.

Fler använder dessutom sitt kontaktlösa kort oftare. Varannan person svarar att de alltid använder sitt kontaktlösa kort om möjligheten finns. För fem år sen var det bara var femte som sa samma sak.

Det är dock bara blippandet med kort som verkar ha tagit fart. Möjligheten till kontaktlösa betalningar med så kallade wearables, det vill säga klockor eller aktivitetsarmband, används av endast 8 procent. Inte heller virtuella valutor så som Bitcoin har fått fäste. Endast en procent använder dessa som betalmedel.

Swish is king

När det kommer till betaltjänster så har användandet inte förändrats särskilt mycket de senaste året. Överlägsen etta är fortfarande Swish som hela 92 procent av de tillfrågade använder. På plats nummer två kommer Klarna med 79 procent, följt av Paypal med 33 procent.

– Swish har en otroligt snabb tillväxtkurva och bockar av alla boxar som är viktiga för konsumenten, säger Lukas Berg, vd på Insight Intelligence till tidningen Market.

Enligt honom är det faktorer som tillgänglighet, smidighet och säkerhet som gjort Swish så framgångsrikt.

Paypal vanligare bland höginkomsttagare

Swish, Klarna och Paypal är de tre vanligaste betalningsmetoderna med en användning på 92, 79 respektive 33 procent.

Samtliga betaltjänster förutom Klarna och Qliro används i större utsträckning av höginkomsttagare än låginkomsttagare. Ett exempel är Paypal som 45 procent av de med hög inkomst använder, jämfört med 28 procent bland de som tjänar minst.

Endast fyra procent säger sig använda Apple pay, trots att tjänsten snart finns tillgänglig i 40 länder internationellt.

Undersökningen baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 74 år som under oktober 2019 intervjuats genom Sifos webbpanel. Svarsfrekvensen var 34 procent.