Journalisterna och författarna Erik Palm och Jonas Alsgren kritiserar H&M:s personalpolitik i boken The big boss.

En av deras researchers tog jobb på klädjätten och spelade in när en chef skällde på de anställda för att de inte jobbade tillräckligt fort. Chefen förklarade också att det är vanligt med fyra-timmars pass och att bli inringd på kort varsel, skriver Expressen

Journalisterna har också pratat med flera personer som arbetar eller har arbetet på företaget. Många har positiva erfarenheter av den starka sammanhållningen som ibland kallas H&M-andan.

Men ett ord som också återkommer är sekt – att man bara ska säga ja och hålla med ledningen för att få vara kvar i företaget. 

H&M säger att de tar starkt avstånd till boken och hänvisar till medarbetarundersökningar där 115 000 anställda världen över svarat anonymt. Där ska medarbetarnas svar om bland annat kulturen och respektfullt bemötande ligga långt över branschsnittet internationellt.

De säger även att researchern enligt deras uppgifter bara jobbade på H&M i sju timmar plus en introduktionsdag.

H&M:s Sverigechef Filip Ekvall säger till Expressen att han inte känner igen sig i den bild som förmedlas och att det är viktigt att medarbetare behandlas med respekt. 

Han säger att ambitionen är att erbjuda tillsvidareanställningar och så många timmar som möjligt men att digitalisering och kundflöden som skiftar över tid är utmaningar. 

I går skrev anställda på H&M på Torp Köpcentrum ett öppet brev till H&M:s ledning här på Handelsnytt angående den förändrade provisionen.

De skriver att arbetsmiljön blivit mer och mer stressig och att ett övergripande mål är att hålla nere på timmar och ofta inte ersätta anställda som är sjuka eller har semester. 

Handelsnytt har sökt fackliga på H&M som avböjer att kommentera innan de läst boken.