Handelsnytt har tidigare berättat om situationen för de anställda på Zara i Malmö. I april berättade skyddsombudet Maria Lövgren om en kaosartad arbetsmiljö med underbemanning, stress och få hjälpmedel.

Två inspektioner efter larmet

Hon larmade till Arbetsmiljöverket och efter det har butiken inspekterats vid två tillfällen. Enligt myndigheten finns en rad brister som måste rättas till, bland annat rutiner för att reda ut olyckor och tillbud samt en tydligare idé för arbetsanpassning och rehabilitering. Butiken måste också upprätta en handlingsplan för organisatorisk och social arbetsmiljö.

Maria Löfgren, skyddsombud på Zara.

Nu har man fram till den 1 mars 2020 på sig, annars kan vitet krävas ut.

– Det är bra att det är kopplat till ett vite så att Zara känner pressen. Arbetsmiljöverkets krav är helt rimliga och handlar om saker vi har påpekat länge, säger Maria Lövgren till Handelsnytt.

Det är bra att det är kopplat till ett vite så att Zara känner pressen

Maria Lövgren, skyddsombud på Zara.

Samtidigt ser hon en stor förändring jämfört med ett år sedan. Även om butiken inte nått hela vägen fram har man till exempel börjat se över utbildning för chefer, uppdaterat olika rutiner och arbetat med en arbetsmiljöhandbok. I dag finns totalt åtta skyddsombud på Zara i Malmö.

– Jag upplever att företaget tar arbetsmiljöarbetet på större allvar. Man vill att det ska vara en naturlig del av verksamheten i dag, vilket det ju enligt lag ska vara. Samtidigt kan jag bara prata för min butik. Jag vet att det är annorlunda på andra ställen inom Zara, säger Maria Lövgren.

Fackliga framgångar

Att läget är ett annat beror också på det ökade fackliga engagemanget. I dag finns en fackklubb som organiserar anställda i Malmös två butiker. Klubben förhandlar själva, är med och bemanningsplanerar och har även tagit fram prioriteringslistor på vilka arbetsuppgifter som ska göras först när det är tidsbrist.

Man har även tät kontakt med de två nystartade klubbarna i Helsingborg och Göteborg och i slutet på november var man i Stockholm för att försöka stötta Zara-anställda där att organisera sig. Målet är att på sikt få igång en centralfacklig-grupp på Zara.

Ibland måste vi stanna upp och inse vad vi faktiskt har åstadkommit. Samtidigt har vi bara krävt det som står i vårt kollektivavtal och i lagen.

Maria Lövgren, skyddsombud på Zara.

– Ibland måste vi stanna upp och inse vad vi faktiskt har åstadkommit. Samtidigt har vi bara krävt det som står i vårt kollektivavtal och i lagen. Det är egentligen inget som är utöver det vanliga, säger Maria Lövgren.

Handelsnytt har sökt Zara för en kommentar.