Jag jobbar på ett lager och har en hörselnedsättning. Jag tror inte att jag kommer höra ifall brandlarmet går på jobbet. Min chef säger att det behöver jag inte, jag kommer se när mina kollegor utrymmer, men jag tycker det känns osäkert. Vad gäller egentligen? /Tess

Svar:
Din arbetsgivare ska anpassa signaler och skyltar på arbetsplatsen utifrån de anställdas förutsättningar, men hänsyn till t.ex. syn- eller hörselnedsättning. Det är därför viktigt att din arbetsgivare ser över vilken typ av larmsystem de använder, just för att säkerställa att alla ska kunna uppmärksamma när ett larm går.
Malin, facklig rådgivare, Handels Direkt