Svensk Handels vd Karin Johansson pekade på handelns omvandling med växande e-handel och ökande internationell konkurrens, när hon presenterade arbetsgivarnas krav i avtalsrörelsen.

– Det är ett tufft läge för vår bransch. Nivån på löneökningarna är den viktiga frågan när vi förhandlar, säger Karin Johansson.

Arbetsgivarna betonar att löneökningstakten måste bli återhållsam och följa det ”märke” som sätts av industrin. Karin Johansson vill inte kommentera den uppgift som Handels pekar på att handelsföretagens vd:ar fått löneökningar på i snitt 7,2 procent.

– Det är inte vi som sätter deras löner, säger hon.

Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Minimilöner

Avtalens minimilöner vill Svensk Handel inte höja alls.

– Det skulle skapa fler jobb i handeln och samtidigt öka möjligheten att premiera anställda som utvecklas i arbetet och tar på sig mer ansvar, säger Anna Nordin, organisationens förhandlingschef.

Arbetsgivarna vill också sänka ob-tilläggen. Eller som man uttrycker det: ta fram en modell som omvandlar ob-ersättningen till ordinarie lön. Syftet är att ”på ett bättre sätt fördela lönesumman inom företaget”.

Lager- och e-handelsavtalet, som började gälla så sent som 2019, vill Svensk Handel just nu inte förändra alls.