Ob-tilläggen blir som väntat en het potatis i årets avtalsförhandlingar. Handels kräver högre ob-ersättning på helgaftnar som julafton, nyårsafton och midsommarafton. I dag är ob-tillägget på dessa dagar samma som på lördagar, det vill säga 100 procent efter klockan 12, men inget alls dessförinnan.

– Julafton är inte som en vanlig dag för de flesta människor, kommenterar Handels förste vice ordförande Linda Palmetzhofer.

Handels kräver också ob-tillägg på tidiga morgnar. Syftet är att anpassa ersättningarna till handelns ökande öppettider och e-handelns drift som kan ske nästintill dygnet runt. Handels kräver också bättre ob-tillägg i avtalet för lager och e-handel.

– Framför allt vill vi höja ersättningen på lördagar, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.

825 kronor

Kravet på löneökningar ligger på 825 kronor per månad och heltidsanställd i enlighet med den låglönesatsning som de flesta LO-förbund har kommit överens om.

Handels vill att kollektivavtalens lägsta löner ska höjas lika mycket. Erfarna anställda ska dessutom få en extra slant.

– ­Vi tycker det är rimligt att belöna dem som stannar i branschen och utvecklas i yrket. Vårt förslag är ett tillägg efter åtta år i branschen, säger Linda Palmetzhofer.

Arbetsgivarna Svensk Handel hävdar att löneökningarna måste vara mycket måttliga med tanke på att branschen genomgår en strukturomvandling med tuff internationell konkurrens och en konjunktur som ser ut att mattas av. Handels ordförande Susanna Gideonsson ser annorlunda på saken.

– Visst pågår strukturomvandling, men handeln kommer inte att gå under. Antalet anställda ökar och vinsterna är stora. Att handelsföretagens vd:ar fick 7,2 procent högre lön medan handelns anställa fick 1,6 procent sticker i ögonen på våra medlemmar, säger Susanna Gideonsson.

Sexuella trakasserier

Med stöd av övriga LO-förbund kräver Handels också utökat arbetsgivaransvar för rehabilitering och stärkt skydd mot sexuella trakasserier.

– För butiksanställda är det extra viktigt att stärka skyddet mot trakasserier från kunder. Exakt hur det ska utformas vill vi diskutera med arbetsgivarna, säger Linda Palmetzhofer.

På Handels kravlista saknas denna gång flera viktiga frågor om trygga jobb. Till exempel att stärka rätten till heltid, skrota allmän visstid och begränsa arbetsgivarens rätt att hyvla arbetstid. Orsaken är att dessa frågor behandlas i de så kallade las-förhandlingarna mellan LO, PTK (tjänstemannafacken) och Svenskt Näringsliv som ska återupptas efter sommaren.

Handels krav i avtalsrörelsen 2020

Löneökningar med 825 kronor per månad och heltidsanställd.

Avtalens minimilöner höjs med 825 kronor.

Andra ersättningar och lönetillägg höjs procentuellt lika mycket.

Lägsta semesterlön per dag höjs med 38 kronor för anställda över 18 år och 45 kronor för anställda med tre års branschvana.

Avsättningen till avtalspensionen inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationen.

Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

Utöka arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering

Handels prioriterade fokusfrågor :

Detaljhandelsavtalet
– Lönestruktur
– Utökad OB 
– Mer ledig tid 

Lager och e-handelsavtalet
– Inflytande över arbetstiden
– Utökad OB 
– Mer ledig tid 


Nya avtal för butiker och lager ska börja gälla 1 april.