Till och med oktober kommer e-handlare med fler än fem anställda få besök av Arbetsmiljöverket som vill se hur det står till med arbetsmiljöarbetet.

Inspektörerna vill besöka många olika typer av verksamheter, men kommer att ha störst fokus på branschens framstående aktörer.

Eric Storbjörk, projektledare och inspektör på Arbetsmiljöverket, vill inte säga exakt vilka företag det handlar om.

– Men är man några av Sveriges 100 största e-handlare står man på listan. Den enda begränsningen är om vi hinner med alla, säger han.

Förebyggande arbete i fokus

Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer framför allt att titta på hur e-handlarna jobbar för att förebygga skador bland anställda och hur tidspressen påverkar arbetet.

– Vi anar också att det finns maskinell utrustning av olika slag för lagerhållning, plock och paketering. Truckar är även intressant eftersom det sker mycket truckolyckor på lagerverksamheter, säger Eric Storbjörk.

Det som är tydligt är att det finns mycket brister i det förebyggande arbetet

Eric Storbjörk, inspektör på Arbetsmiljöverket

Hur lagerarbetarna jobbar med den manuella hanteringen väntas också bli uppmärksammat.

– Plockar man med handen väldigt mycket, viker kartonger och såna saker kan det sammantaget bli mycket belastning på händer, nacke, axlar och rygg. Vi vet inte hur det ser ut än, men det kommer vi att fråga efter, säger han.

Tusentals krav på arbetsmiljön

Under samma e-handelsprojekt har Arbetsmiljöverket gjort 750 besök på paketutlämningsställen och terminaler.

Under dessa ställde inspektörerna 3 264 krav på förbättringar i arbetsmiljöarbetet. Det är ingen anmärkningsvärd siffra eftersom arbetsmiljöområdet är så stort, förklarar Eric Storbjörk.

– Det som är tydligt är att det finns mycket brister i det förebyggande arbetet. Man har inte rutiner och arbetar inte systematiskt med arbetsmiljön. Vi är intresserade av att se om det är likadant ute hos e-handlarna.