Hej! Jag kommer eventuellt börja på ett bemanningsföretag, de har kollektivavtal. Hur stort geografiskt område kan jag få uppdrag inom? /Sara

Svar:
Tjänstgöringsområdet är reglerat i kollektivavtalet. Detta ska man gå igenom när man anställs. Tjänstgöringsområdet ska anges som ett geografiskt område genom uppräkning av kommuner, postnummer, riktnummer, inritat på en karta eller liknande. Området ska inte vara större än att resa från bemanningsföretagets kontor till arbetsplatsen blir längre än 75 kilometer.
Helene, facklig rådgivare, Handels Direkt