Handels krav i avtalsförhandlingarna om lager- och e-handelsavtalet innehåller flera positiva saker: löneökning som är högre än industrins, att pensionsinbetalningar ska redovisas på lönespecifikationen och lönetillägg för dem som jobbat länge.

Men det finns frågetecken i kraven på bättre ob-tillägg, som Handels främst vill höja på lördagar.

Borde vara minimum

Även om man faktiskt lyckas höja ob-ersättningen så är övergångstabellen i nuvarande avtal ett slag mot många Handelsmedlemmar och de klubbar som lyckats förhandla fram bättre ob än avtalet säger. Avtalet borde precis som det fackliga löftet representera ett minimum för vad vi anställda är beredda att utföra arbetet för.

Om man väljer att tvinga bort medlemmarnas fackliga segrar, vad sänder det för signaler? 

Tanken att hjälpa anställda på arbetsplatser som inte har klubb är god. Men att göra det på bekostnad av dem som har, är inte bästa vägen framåt. Det skapar en klyfta mellan arbetare som gör samma jobb på samma tider, när bara en del av oss får ta del av de lokala segrarna. 

Hur ska man lösa detta? Att skrota övergångstabellen känns långt borta. Alternativet är att höja ob-tillägget så det närmar sig de lokala avtalen. 

Arbetsgivaren har fått veto

Ett annat frågetecken är “Mer inflytande över arbetstiderna.” Det hade vi innan 2017 genom det så kallade vetot. Arbetstiderna kunde då inte förläggas hur som helst på dygnet utan att facket gick med på det.

Handels ledning säger att man förhandlat in större inflytande över ens egna arbetstider, men det stämmer inte. Först lägger man ansvaret för sitt schema på individen. Vad hände med ”stark tillsammans”? Sedan har individen rätt att önska. Rätten att önska mot en arbetsgivare som inte har någon som helst avsikt att möta önskemålen är att ge veto till arbetsgivaren.

Nuvarande skrivning fungerar inte. Visst kan vi förhandla enligt mbl och sluta i oense. Men vad hjälper det?

Arbetsgivarens skyldighet att möta önskemålen måste vara mycket tydligare. Speciellt för anställda med specifika anledningar som hälsoskäl, familjeskäl och aktivt privatliv som idrott och föreningsverksamhet. 

Ens arbetstider har en stor påverkan på privatlivet. Hinner man inte med privatlivet så mår man inte bra och det i sig blir ett arbetsmiljöproblem. Detta är en oerhört viktig punkt i årets avtalsrörelse.

Håll hårt i dessa i förhandlingar!

Beatrix Marquez Lago
Kamil Walicki 
Förtroendevalda för Handels inom Dagab

Arbetstider och ob-tillägg i lager- och e-handelsavtalet

Arbetsgivaren kan förlägga arbetstid mellan 05 och 24 alla dagar.

Ob-tillägg är mellan 40 och 100 procent enligt en tabell i centrala avtalet.

Övergångsregler gäller på arbetsplatser som haft lokala avtal om högre ob-ersättning. De som anställts före 1 april 2017 får behålla sina gamla villkor under en övergångsperiod, som längst till 2030.

Anställda får lämna önskemål om arbete på kvällar och helger och fem fridagar under året.