I en intervju med Dagens Industri beskriver Gekås vd Boris Lennerhov läget för varuhuset som ”oerhört allvarligt och oroväckande”. Enligt honom har försäljningen gradvis dalat sedan i början på mars.

– Första veckan i mars tappade vi runt 10 procent i besökare. Det ökade under förra veckan till 30 procent. Och om man tittar på senaste helgen, så var det hela 40 procent. Det slår förstås oerhört hårt mot vår försäljning, säger Boris Lennerhov till tidningen.

All nyrekrytering stoppad

En åtgärd Gekås redan gjort är att stoppa all nyrekrytering inför vår och sommar. Dessa personer skulle ha gått in i verksamheten för att möta den väntade säsongsökningen.

Det kommer dock inte att räcka. Sannolikt måste Gekås minska personalstyrkan, åtminstone tillfälligt.

– Cirka 70 procent av våra kostnader är personalkostnader. Och om verksamheten snabbt halveras så säger det sig självt att vi nu har en oerhörd övertalighet, säger Boris Lennerhov till Dagens Industri och fortsätter:

– Vi jobbar nu för att få en samlad bild av läget. Vi måste också noga analysera de krisåtgärder regeringen föreslagit innan vi bestämmer oss, säger Boris Lennerhov.

Vi jobbar nu för att få en samlad bild av läget. Vi måste också noga analysera de krisåtgärder regeringen föreslagit innan vi bestämmer oss

Boris Lennerhov, vd Gekås.

Trots det minskade kundunderlaget har försäljning av socker, havregryn och toalettpapper gått väldigt bra. Detta i likhet med de hamstringstendenser som synts på andra håll i handeln de senaste veckorna.

– Trots att antalet besökare föll med 30 procent förra veckan ökade försäljningen av toapapper med 120 procent, säger Boris Lennerhov.

Samtal förs med klubben

Handelsnytt har sökt fackliga på Gekås som säger att samtal förs med ledningen. Eftersom ingenting är bestämt vill man dock inte lämna några kommentarer i nuläget.

Gekås har de senaste åren slagit flera försäljningsrekord, så också förra året. Även i januari och februari visade varuhuset på rekordstarka försäljningssiffror.