Handels har tidigare nominerat förbundets andre vice ordförande Elisabeth Brandt Ygeman att ingå i LO:s ledning. Nu har förbundsstyrelsen valt att nominera Susanna Gideonsson till posten som ordförande.

– Vi önskar starkt inflytande i LO. Många uttrycker att Sanna vore en bra LO-ordförande, både i vår egen organisation och exempelvis Kommunal, kommenterar Linda Palmetzhofer.

Hon lovordar Susanna Gideonssons engagemang, kunskap och långa erfarenhet.

Vad skulle det betyda för Handels och dess medlemmar om Susanna Gideonsson blev ordförande för LO?

– Det vore helt fantastiskt! Även om det går att sätta sig in i våra medlemmars villkor är det en helt annan sak att ha upplevt det själv. Det skulle vara värdefullt för hela servicesektorn.

Om Susanna Gideonsson väljs till LO-ordförande blir det Linda Palmetzhofer som får leda förbundsstyrelsen i väntan på att en ny ledning utses. Detta sker på Handels kongress i maj 2021. Handels förbundsråd, med representanter för alla avdelningar, kan kallas in för att fatta beslut tidigare.