Gränshandeln mot Norge och butikerna på de större flygplatserna har enligt Handels redan lagt varsel om uppsägningar, sedan Norge stängt gränsen mot Sverige och flygresandet minskat radikalt i samband med coronasmittan. Stora delar av sällanköpsvaruhandeln har kraftigt minskad efterfrågan när stadskärnor och köpcenter ligger mer eller mindre öde. Samtidigt har dagligvaruhandeln och delar av e-handeln en enorm arbetsbörda.

Handels och Svensk Handel förhandlar om hur man gemensamt kan underlätta situationen för företag och anställda.

– Vi hoppas kunna hitta lösningar som gör att människor inte ska förlora sina jobb. När det här har lagt sig kommer det finnas behov av att handla sånt som man väntat med att köpa. Då kommer företagen att behöva personal, säger handels pressekreterare Jens Lundberg.

Han säger att en variant som diskuteras är ett system som går ut på att flytta personal till företag där de behövs bäst.

Det system för korttidspermittering som regeringen presenterade på måndagen kan också innebära att företagen får lättare att behålla personal. I besöksnäringen har fack och arbetsgivare redan enats om att tillämpa ett sådant system. Liknande diskussioner förs nu i handeln.

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handels presschef Hans Tjernström skriver i mejl till Handelsnytt att man också har ”möten med politiker och fastighetsägare för att lyfta fram hur handeln påverkas och diskutera vilka åtgärder som kan stötta företagen i detta extraordinära läge”.

Han skriver att trycket på Svensk Handels arbetsrättsliga service har ökat drastiskt, och många företagare är oroade.

Hoppas att du tyckte artikeln var intressant. Följ Handelsnytts nyhetsbrev för fler bra artiklar .