Parterna i industrin sade i ett gemensamt uttalande att de räknar med att överenskommelsen kommer att utgöra norm för övriga avtal på den svenska arbetsmarknaden. Strax efter det bekräftade LO och arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv att man väljer att sätta avtalsförhandlingarna på paus till i höst.

Det här innebär att de nuvarande avtalen kommer att gälla oktober ut och att löneökningarna kommer att dröja.

LO:s mål är att alla avtal ska vara tecknade innan sista december.

– Svenska modellen är ett effektivt redskap att försöka hantera den här krisen så snabbt vi kan. Det har skrivits 30 korttidspermitteringsavtal sedan i måndags. Ingen har legat på latsidan, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till Arbetet.  

Sent på fredagseftermiddagen gick också Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel ut med ett gemensamt pressmeddelande, där de förklarar att avtalsförhandlingarna återupptas i höst.

– Att tillfällig pausa förhandlingarna är ett sätt för oss att ta ansvar och stötta vår bransch och hela samhället i en svår tid, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Den senaste veckan har Handels och Svensk Handel haft fullt fokus på att förhandla fram olika lösningar för att rädda jobb och företag. Man har bland annat träffat flera avtal om korttidspermittering i branschen.