Varför startade du namninsamlingen?

– Regeringens stödpaket hjälper inte människor som inte har ett fast jobb eller ett företag. När arbetsgivarna tar bort schemalagda pass försvinner även den planerade inkomsten för timvikarierna. Då behöver de ett annat stöd av staten.

Det finns fler grupper i samhället som saknar ekonomisk trygghet, som hemlösa till exempel. Jag vill skapa en medvetenhet om att det är problematiskt. Nu har det verkligen ställt sig på sin spets. De som står längst ner får det ännu sämre och får ingen hjälp. Just nu behöver vi basinkomst för att undvika en humanitär katastrof.

Varför tycker du att just basinkomst är en bra lösning?

– Det skulle vara bra alltid. Även i allmänhet fångar en basinkomst upp människorna som hamnat utanför det kapitalistiska system vi har.

Basinkomst möjliggör också en diskussion i samhället om vad det är som är värdefullt. Vad ska vi arbeta med? Då skulle de jobb som vi måste ha men som få vill göra, till exempel kroppstunga jobb som städning eller sophämtning, ge en hög lön medan till exempel vd:ar och sociologer skulle få en lägre lön. Sociologen Roland Paulsen har pratat om det här.

Vad är målet med namninsamlingen?

– Målet är att lämna namnlistan till regeringen. Även om det vore bra att låta listan hinna få fler namn tycker jag att det är viktigt att lämna över listan så snart som möjligt till regeringen.

Namninsamling för basinkomst

Måndagen 16 mars startades namninsamlingen Basinkomst under coronakrisen på Mitt skifte.

På knappt två veckor har över 15 000 personer skrivit på listan.

Butiksanställda Hans Carlsson tog initiativet till namninsamlingen. Sedan dess har han och nio andra personer skapat nätverket ”Initiativ för basinkomst” för att jobba mer långsiktigt med att införa basinkomst i Sverige.

Basinkomst kallas även medborgarlön och grundinkomst. Det innebär att staten betalar ut en lika stor summa pengar till alla medborgare eller invånare för att ge alla en ekonomisk grundtrygghet.