Det är regeringen och samarbetspartierna överens om. Förändringarna kommer att gälla hela 2020 och finns med i vårändringsbudgeten. 

För att få ersättning för inkomstbortfall krävs i dag att man har varit medlem i en a-kassa i 12 månader. Nu blir medlemskravet tre månader. Det gäller för den som blir medlem nu, men även de som gick med i en a-kassa strax före utbrottet av det nya coronaviruset. 

Även arbetsvillkoret ändras. Från ett krav på att ha arbetat halvtid i minst sex månader, det vill säga 80 timmar, räcker det att ha arbetat 60 timmar. 

– Mycket bra att regeringen nu stärker upp och öppnar upp trygghetssystemen på arbetsmarknaden, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund, i ett pressmeddelande.

Många osäkra anställningar i handeln

Inom handeln drabbas många med otrygga anställningar nu hårt. Klädbutiker, frisörer och gränshandel är några av de värst drabbade sektorerna. Enligt Handels möter förändringarna i a-kassan upp de nya behoven på ett bra sätt.

– Vi hade velat att arbetsvillkoret i a-kassan sänktes ytterligare, många i handeln jobbar mindre än 60 timmar per månad. Men detta kommer att fånga upp många av de som annars stått på bar backe, säger Susanna Gideonsson.

Den högsta dagersättningen höjs från 910 kronor per dag till 1200 kronor per dag, de första hundra arbetslöshetsdagarna. Det gäller från 13 april 2020 till 3 januari 2021. 

Även grundförsäkringen ändras. Grundbeloppet går till den som uppfyller arbetsvillkoret, det vill säga minst 60 timmar per månad i sex månader, men som inte är medlem i a-kassan. I dag är det maximalt 365 kronor, från 13 april är högsta beloppet 510 kronor per dag.

Karensdagarna, som i dag är sex, tas bort under 2020. 

Förändringarna görs för att de som har en osäker anställning och, eller, arbetar få timmar ska få pengar att leva på under den kris som coronaviruset skapat. 

A-kassorna hårt belastade

A-kassorna är hårt belastade. För att de ska kunna nyanställa och klara anstormningen anslår regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tillsammans med Centern och Liberalerna, 100 miljoner kronor till nya handläggare. 

– Stödet till a-kassornas administration är nödvändigt. Våra handläggare är pressade till max och vi prioriterar dessa arbetsuppgifter högt. Men för att hantera de ökade ansökningarna måste vi stärka upp med ytterligare personal, säger Susanna Gideonsson.

Nya a-kasseregler

Det blir lättare för den som är arbetslös att kvala in i arbetslöshetsförsäkringen. Det så kallade arbetsvillkoret sänks från 80 timmar i månaden till 60 timmar.

• Även kravet på medlemskap i a-kassan förändras. Medlemskap i tre månader i stället för tolv månader blir villkoret.

• En tillfällig höjning av a-kassan sker. Från 910 kronor om dagen till 1 200 kronor under de första hundra dagarna.

• Grundbeloppet höjs också tillfälligt från 365 till 510 kronor per dag.

• De sex karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen slopas också.

• Förslagen gäller fram till årsskiftet.

Källa: Regeringen och Arbetet.se

Den här artikeln är först publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Handelsnytt och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.