Handels slog larm i slutet av sommaren 2019: Flera anställda på studieförbundet ABF:s avdelning i Norrbottens län hade utsatts för allvarliga kränkningar av sin chef. Facket beskrev situationen som en allvarlig förtroendekris där många anställda mådde mycket dåligt.

Utredning inleddes

Arbetsgivaren inledde en utredning med hjälp av företagshälsovården och i mitten av oktober lämnade chefen sin anställning. Sedan dess har ABF Norr arbetat för att förbättra arbetsmiljön och kommunikationen mellan ledningen och de anställda.

André Bengtsson.

– Vi ser mycket allvarligt på de brister som förekommit i ledarskap och kommunikation. Men när vi ”slog på stora trumman” agerade arbetsgivaren kraftfullt, säger Maria Andersson Nordström, regionalt skyddsombud och ombudsman på Handels i Luleå.

I februari anställdes Eva Rögde som ny chef för ABF Norr.
Under hennes ledning har en handlingsplan tagits fram för att förbättra kommunikationen. Den tidigare framtagna planen för att förebygga trakasserier och kränkande särbehandling har genomförts. Arbetet har fördröjts av coronakrisen, men inte avstannat, förklarar hon.

– Vi har en kris- och kommunikationsplan. Alla anställda kommer att erbjudas digital utbildning om bland annat kränkande särbehandling. Jag är noga med att ha tydlig kommunikation med facket och personalen och goda dokument för verksamhetsledningen, säger Eva Rögde.

Bra dialog med facket

André Bengtsson är fackombud och skyddsombud för de anställda på ABF Norr. Han välkomnar arbetsgivarens ansträngningar.

– De har visat vilja att ta hänsyn till personalen och ha dialog med facket. Jag hoppas man tar lärdom av det som hänt och förebygga att det upprepas. Jag vill att medlemmarna ska gå till jobbet utan oro, säger André Bengtsson.

Ett nytt orosmoment är rykten om förestående nedskärningar. André Bengtsson säger att han hade önskat en tydligare kommunikation från arbetsgivaren om det. Eva Rögde bekräftar att verksamheten har gått med underskott, men påpekar att årsmötet har skjutits upp på grund av coronakrisen och att bokslutet för 2019 därför inte är fastställt. 

– Mitt uppdrag är självklart att anpassa verksamheten till hur mycket pengar som går in och ut. Vi ska vara tydliga i vår kommunikation men jag vet bara hur läget är här och nu, säger Eva Rögde.

Sveriges största studieförbund

ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) är Sveriges största studieförbund, grundat 1912 av Socialdemokraterna, LO och konsumentkooperationen.

ABF erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang i alla Sveriges kommuner. Under coronakrisen genomförs det mesta av verksamheten digitalt.

Avdelningen ABF Norr har kontor i samtliga 14 kommuner i Norrbottens län samt avdelningskontor i Luleå.