Hej! Jag har jobbat i företaget i nästan hela mitt liv och är fyllda 68 år. Nu vill min arbetsgivare säga upp mig på grund av arbetsbrist och säger att jag inte har rätt till sex månaders uppsägningstid trots alla mina år i företaget. Det är väl inte rätt?

/Hans

Svar:

Hej Hans! När du uppnår åldern 68 år förändras skyddet i lagen om anställningsskydd. Det innebär bland annat att arbetsgivaren inte behöver ange någon orsak till varför hen avslutar anställningen samt att uppsägningstiden uppgår till en månad.
/Christer, facklig rådgivare