Domstolsförhandlingen ägde rum i fredags. Handels hade stämt Coop och Arbetsgivareföreningen KFO för brott mot kollektivavtalet. 

Bakgrunden är att fackklubben på lagret 2018 sa upp ackordslönesystemet som gällde för de 240 lagerarbetarna. Klubben ansåg att ackordssystemet gjorde jobbet onödigt tungt och stressigt, och ville förhandla fram ett nytt lönesystem. Klubben och arbetsgivaren förhandlade men kom inte överens. 

Sänkt lön

Utan ackord skulle alla anställda få timlön, vilket i många fall skulle innebära sänkt lön från cirka 170 till 145 kronor i timmen. Då införde Coop ensidigt ett ackordssystem som var nästan identiskt med det tidigare. Dock hade de lägre stegen i ackordstrappan tagits bort, och därför krävdes en högre prestation för att få extra pengar.

Att införa ackordslön kräver överenskommelse med facket, hävdade Handels och stämde alltså Coop i Arbetsdomstolen i september 2019.

Överens

Ett par dagar före domstolsförhandlingen kom facket och arbetsgivaren överens om ett nytt ackordssytem. De lägre trappstegen återinfördes och ackordet höjdes med tre kronor i timmen. Det nya systemet gäller från 1 juni.

Fortfarande hävdar alltså facket att arbetsgivaren brutit mot kollektivavtalet. Fackets jurist Annett Olofsson, som företrätt Handels i domstolen, betonar vikten av att ackordslön inte får införas ensidigt av arbetsgivaren.

– Det är viktigt att båda parter tycker det är bra, och att det tar hänsyn till arbetsmiljö, belastningsskador och stress, säger Annette Olofsson.

”Lite annorlunda”

Sven Rosqvist, chefsjurist på KFO, som företrätt arbetsgivaren, är glad att parterna nu är överens om ett lönesystem, men förnekar att man brutit mot kollektivavtalet. Han framhåller att det system som Coop införde innebär att sju av tio anställda tjänade mer än vid ren timlön.

– Det är alltid bättre att ha facket med sig, men det är inget måste. Det känns lite annorlunda att bli angripen för att ha gett pengar till folk, säger Sven Rosqvist.

Berömmer medlemmarna

Handels ombudsman Henrik Brolin berömmer medlemmarna på Coops lager som tagit strid för ett bättre lönesystem trots risken att få sänkt lön.

– Det var starkt av medlemmarna att ta det beslutet. På sikt behöver man ändå gå över till ett modernare lönesystem, säger han.

Arbetsdomstolen meddelar dom den 10 juni.

Ackord och lokal överenskommelse

Ackordslön är en prestationsbaserad löneform.

Lönen baseras på hur många enheter den anställde producerar, eller på hur snabbt arbetet har utförts.

Ackordslön är vanligast inom industrin, och i vissa serviceyrken.

I Coops lageravtal står att ”de lokala parterna kan träffa överenskommelse om ackord”.

Detta tolkar facket som att ackord inte får tillämpas utan lokal överenskommelse.

Arbetsgivaren menar att lokal överenskommelse inte är nödvändig.