Sedan mitten av mars har över 21 000 personer gått med i Handels a-kassa. Ett så stort inflöde av nya medlemmar har tillfört nya pengar till systemet, men också nya kostnader.

Administration och handläggning har blivit kostsammare, men också den så kallade finansieringsavgiften. Det är den avgift som alla a-kassor betalar till staten för att finansiera arbetslöshetsförsäkringen. Att den har blivit dyrare hänger ihop med att regeringen höjt ersättningstaken i a-kassan.

Kim Sandberg, kassaföreståndare Handels a-kassa.

Det är lite dubbelt när de höjer taken. Alla får ju ta del av det, vilket är positivt. Men då måste alla också betala mer

Kim Sandberg, kassaföreståndare på Handels a-kassa.

– Det är lite dubbelt när de höjer taken. Alla får ju ta del av det, vilket är positivt. Men då måste alla också betala mer, säger Kim Sandberg, kassaföreståndare på Handels a-kassa.

På grund av det höjer nu flera kassor sina medlemsavgifter, däribland Kommunal, Unionen och GS. Handels a-kassa utesluter inte heller höjningar framöver, även om man i dagsläget inte fattat något sådant beslut.

– Regeringen har sagt att de höjda taken ska gälla till januari. Med vår ekonomi klarar vi det som läget ser ut just nu, säger Kim Sandberg.

Låga löner håller nere kostnaden

Lönerna hos medlemmarna i Handels a-kassa är generellt låga, vilket också bidrar till att man inte måste höja direkt. De genomsnittliga utbetalningarna är helt enkelt lägre inom Handels a-kassa än hos till exempel Unionens, säger Kim Sandberg.

– Vår dagpenning låg i snitt på 750 kronor i april. Flera av de andra kassorna ligger en bra bit över det nu.

Kostar 132 kronor i månaden

Om och när medlemsavgiften höjs är något som prövas från månad till månad. Exakt hur stor en eventuell höjning skulle bli kan Kim Sandberg inte svara på. I dag kostar ett medlemskap i Handels a-kassa 132 kronor i månaden.

– Vi ska göra allt vi kan för att slippa höja. Men det här kommer att äta på vårt kapital helt klart. Det beror också på hur varslen ser ut framöver.

Så funkar den nya a-kassan

  • Den som varit med i a-kassan i tre månader har rätt till en så kallad inkomstrelaterad ersättning. Den kallas så eftersom den är kopplad till hur mycket man tjänar – 80 procent av vad man tjänade innan man blev arbetslös.
  • Dock finns ett maxtak på 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna, därefter kan man som mest få 1 000 kronor per dag.
  • Tidigare var man tvungen att ha varit medlem i 12 månader för att få inkomstrelaterad ersättning. Taken var då också lägre, 910 kronor de första 100 dagarna, därefter 760 kronor per dag.
  • De som har varit medlemmar kortare än så kan få grundersättning. Den har nu höjts från 365 till 510 kronor per dag.
  • De nya reglerna gäller fram till om med den 3 januari 2021.