Las-utredningen som kom igår innebär att arbetsgivarna får undanta fem nyckelpersoner vid uppsägningar, i stället för två, att det ska blir lättare för visstidsanställda att få förtur till anställningar och krav på att arbetsgivare ska kompetensutveckla. 

Fackliga företrädare har kritiserat utredningen och menar att den gör att arbetsgivarna får mer makt på bekostnad av facket och arbetstagarna. 

Men det tycker inte Svensk Handels förhandlingschef Anna Nordin. 

– Jag skulle säga att det är ett balanserat förslag och inte mer gynnsamt för arbetsgivarna. Man underlättar för mindre företag samtidigt som visstidsanställda får bättre villkor. Men jag tycker inte att staten och  politikerna ska bestämma utan dessa frågor ska förhandlas fram mellan parterna, facken och arbetsgivarna. 

Trots att detta förslag ses som en fördel för er?

Ja, jag tror att vi som känner till branschens villkor och utmaningar för våra medlemsgrupper kan ta fram en bättre produkt. Den skulle också bli bredare eftersom vi samtidigt kan titta på till exempel finansiering av kompetensutveckling och a-kassesystemet. 

Facken har riktat mycket kritik mot att företag med färre än 15 anställda i förslaget inte ska kunna ogiltigförklara uppsägningar på grund av personliga skäl. Det skulle enligt några fackliga företrädare innebära att arbetsgivare kan säga upp efter eget godtycke. Statens utredare menar i stället att det ska göra att arbetsgivarna inte får lika stora kostnader när tvister i domstol drar ut på tiden. 

– Det här förslaget gör inte att arbetsgivare kan säga upp vem som helst hur som helst som en del fackliga företrädare sagt. Det gäller bara små företag och skadeståndsskyldigheten finns fortfarande kvar. Så det kommer ändå att kosta för små företag att säga upp personal om det inte är saklig grund, säger Anna Nordin.