Martin & Servera (M&S), med 3 000 anställda i koncernen, levererar mat och utrustning till restauranger och storkök. Coronakrisen har inneburit en kraftig nedgång för besöksnäringen, särskilt när det gäller affärsresor, konferenser och evenemang, men också för restauranger i allmänhet.

Företaget har nu varslat om uppsägning av 250 anställda på lagren i Norrköping (97 tjänster), Halmstad (78), Enköping (45) och Umeå (30).

Av de 78 varslade i Halmstad är tio tjänstemän och resten lagerarbetare. Handels klubbordförande på M&S i Halmstad, Danial Jahic, beklagar uppsägningsvarslet. Han säger att det hade varit bättre att anställda hade fått kortare arbetstid, men att fack och företag inte kommit överens om villkoren.

Förhandlingar mellan facket och företaget har inletts.

– Vi kommer att stenhårt hävda turordningen i las – så vida inte arbetsgivaren är beredd att göra avsteg som gynnar våra medlemmar. Vi kommer att göra vårt yttersta för dem i förhandlingarna, säger Danial Jahic och uppger att cirka 70 procent av lagerarbetarna på hans arbetsplats är med i Handels.

Danial Jahic hoppas att det i slutändan inte ska bli så många som förlorar jobbet.

– Den här coronakrisen ska väl ge med sig någon gång, då kommer vårt jobb att behövas igen. De som eventuellt sägs upp har chans att bli återanställda.

Danial, Jahic, Handels klubbordförande på Martin & Servera i Halmstad.

Martin & Servera skriver i ett pressmeddelande att korttidsarbete har varit ett viktigt verktyg för företagets kostnadsbesparingar, men att man nu måste förbereda sig för att

det statliga krisstödet inte kommer att finnas kvar efter årsskiftet. Antalet uppsägningar behöver inte bli lika många som antalet varslade.

– Vi vet att marknaden kommer att vända uppåt igen. Vi vill alla se en levande restaurang- och besöksnäring i Sverige när den här krisen har klingat av, säger Liv Forhaug, koncernchef på M&S.