Valet av Susanna Gideonsson till ordförande för LO är historiskt. Aldrig tidigare har någon från Handels basat för arbetarfackens centralorganisation. Att tre av fyra i LO:s nya ledning är kvinnor och att de tidigare så mäktiga industrifacken nu helt saknar representation i LO-toppen visar också att tiderna förändrats. Tjänstesektorn och dess anställda står alltmer i centrum på svensk arbetsmarknad.

I Handels har Susanna Gideonsson kämpat för ökad trygghet i ett arbetsliv präglat av tillfälliga anställningar, ofrivillig deltid och hyvling av arbetstid. I coronakrisen har det blivit smärtsamt tydligt hur bristfällig tryggheten är för den som kan ställas utan försörjning bara genom att sms:en om nya arbetspass slutar plinga i mobilen.

Dessa erfarenheter tar Susanna Gideonsson med sig till LO, vilket hon också betonade i sitt linjetal på LO-kongressen. 

Hennes första stora utmaning blir dock att försöka ena LO-familjen efter en tid av bråk och splittring. Det är nödvändigt att fackföreningsrörelsen står enad om man ska lyckas förhandla fram ett acceptabelt nytt regelverk för trygghet och omställning tillsammans med arbetsgivarna. Om parterna misslyckas kommer politikerna att göra lag av las-utredningens förslag, vilket enligt de flesta bedömare skulle förskjuta maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. 

Möjligen kan hotet från utredningsförslaget göra de motsträvigaste LO-förbunden något villigare att rucka på turordningsreglerna för att uppnå större trygghet för tillfälligt anställda. Men den nyvalda LO-basen kommer att behöva visa ett ledarskap som är lyhört, diplomatiskt och tydligt för att få alla med på vagnen.

Enad facklig front kommer också att behövas när den uppskjutna avtalsrörelsen återupptas i höst. Vårens stora tillströmning av medlemmar har stärkt facken. Men i coronakrisens spår kommer många arbetsgivare att hävda att det saknas pengar till lönehöjningar – och det kommer att vara mer sant i vissa branscher än i andra. 

Ska industrins märke för löneökningarna fortfarande gälla? Ska Kommunals undersköterskor få mer än andra som tack för hjälteinsatserna under pandemin? Ska LO närma sig målet om minskade löneskillnader mellan kvinnor och män?

Återigen: Det vilar ett tungt ansvar på LO:s ledning att få rörelsen att stå enad. Som Susanna Gideonsson själv formulerar det i avskedsintervjun med Handelsnytt: ”Vi måste stärka vår självkänsla och börja gå åt samma håll.”