”Ett stresstest”. Så beskriver regeringens utredare Maria Hemström Hemmingsson coronapandemins påverkan på utredningen av a-kassan som pågått parallellt med den rådande krisen.

Och även om pandemin i sig inte påverkat den statliga utredningen av a-kassan så konstaterar hon att de nu föreslagna reglerna hade gjort det lättare för många att få ersättning.

På en presskonferens under tisdagsmorgonen presenterade hon sin utredning som hon kallar som en ”omställningsförsäkring”.

A-kassan ska grunda sig på inkomst

Enligt den ska a-kassan nu grunda sig på inkomst i stället för på arbetad tid, vilket Arbetet rapporterade om redan den 5 maj i år.

– Vår ambition har varit att inte försämra villkoren, och jag bedömer att det, om något, kommer att vara lättare att kvalificera sig för rätten till ersättning med det inkomstvillkor som utredningen föreslår, än med dagens arbetsvillkor, sa Maria Hemström Hemmingsson till Arbetet då.

Enligt utredningens förslag ska man kvalificera sig till a-kassa om man under 12 månader haft en inkomst på 120 000 kronor och under minst fyra sammanhängande månader tjänat 10 000 kronor.

Det motsvarar ungefär en halvtidstjänst, enligt utredaren.

Ersättningens storlek ska baseras på tre kriterier: inkomst från förvärvsarbete, hur länge man varit medlem i en a-kassa och hur länge man har varit arbetslös.

Tak på 25 000 kronor

Utredningen har utarbetats så att förslagen i sig inte ska öka statens kostnader, det ska vara så kallat budgetneutralt, och det har räknats på ett tak på 25 000 kronor. Det är samma nivå som a-kassetaket var på innan det tillfälligt höjdes på grund av coronapandemin.

Förslaget är också utformat på ett sådant sätt att försäkringen kan göras mer eller mindre generös, beroende på ekonomiskt utrymme och politisk vilja.

Hur länge du får ersättningen ska, enligt utredningen, baseras på ”den sökandes förankring på arbetsmarknaden”. Det betyder att den arbetslöses inkomster under den så kallade ramtiden (de senaste tolv månaderna) bestämmer längden.

Lättare vid otrygga anställningar

Enligt Maria Hemström Hemmingsson ska ersättningen trappas ned ju längre man går arbetslös.

– Framför allt gör de här förslagen att det blir lättare för människor med otrygga anställningar att förstå vilka rättigheter de har och få ersättning om de haft oregelbundna inkomster, säger Maria Hemström Hemmingsson till Sveriges Radio på tisdagsmorgonen.

– De med otrygga anställningar måste få en bättre trygghet. Coronapandemin har visat hur central arbetslöshetsförsäkringen är, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i samma intervju innan presskonferensen.

Och att det skulle komma förslag om att det ska bli lättare för timvikarier och gig-anställda att få a-kassa, rapporterade Arbetet om redan den 5 maj i en intervju med regeringens utredare Maria Hemström Hemmingsson.

Ris och ros från facken

Reaktionerna på utredningen är blandade.

– Jag välkomnar att a-kassan anpassas efter dagens anställningsformer genom förslaget om att införa ett inkomstvillkor, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström i ett pressmeddelande.

Hon är däremot inte lika nöjd över andra saker i utredningen.

– Jag ser inte behov av en nedtrappning av a-kassan. Nästan alla får nytt jobb innan a-kassan tar slut och därför leder inte en snabbare avtrappning till att fler kommer snabbare i jobb. Risken är snarare att anslutningen till a-kassorna skulle sjunka och betalningsvilligheten till försäkringen minska.

Även Saco är missnöjda med ovanstående.

”Det låga taket gör att a-kassan för många inte fungerar som en försäkring mot inkomstbortfall och är en förklaring till att färre väljer att ansluta sig till en arbetslöshetskassa. Att parterna via löneutrymmet ska bekosta en allt större del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet är inte rimligt”, skriver centralorganisationen på sin webbsajt.

De välkomnar däremot, precis som TCO, att utredningen vill inför ett inkomstvillkor.

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Den här artikeln är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Handelsnytt och fem andra titlar ingår i LO Mediehus. 

Förslag: A-kassans storlek

• Den sökandes tidigare inkomster från förvärvsarbete. Högre inkomster – högre ersättning upp till ett tak. (Regleras i förordning men med ett tak – utredningen har räknat på 25 000 kronor).

• Tiden som medlem i en a-kassa. Längre medlemstid – högre ersättning. (Regleras i lag men är skalbart. 12 månader eller mer (80%), mellan 12 och 6 månader (65%) och under 6 månader (50%).

• Tiden med arbetslöshetsersättning. Längre tid i arbetslöshet – lägre ersättning. (Regleras i lag, men är skalbart och om ersättningen sänks med 10 procentenheter eller 100 ersättningsdagar och sedan med 5 procentenheter var 100:e ersättningsdag är förslaget budgetneutralt).