I år kommer ungefär 11 000 personer få sommarjobb i detaljhandeln, visar en undersökning från arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. Det är 8 000 (42 procent) färre än förra året då 19 000 personer sommarjobbade i branschen.

– Det är en coronakriseffekt. Det är framförallt inom sällanköpshandeln som sommarjobbarna blir färre i år. Där är läget väldigt pressat, men även där kommer en del extra personer behöva tas in så att man kan rotera semester, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Färre sommarjobb när permitterade går upp i tid

Liksom förra året planerar ungefär en tredjedel av handelsföretagarna att ta in extrapersonal. Men i snitt tar de in färre personer per arbetsplats, och därför blir det färre sommarjobb trots att lika många arbetsgivare ska anställa sommarvikarier.

– I första hand kommer företagen låta permitterade gå upp i tid igen. Det finns 100 000 personer i handeln som är korttidspermitterade och nu kan gå upp i arbetstid, säger Johan Davidson.

Flest sommarjobb i mataffärerna

Medan sällanköpshandeln drar ner, drar dagligvaruhandeln upp antalet sommarjobb. Där planerar hälften av arbetsgivarna att ta in extra personal i sommar, vilket är något fler än förra året. I sällanköpshandeln och e-handeln tänker knappt en fjärdedel av arbetsgivarna att ta in sommarjobbare.

– Överlag kommer dagligvaruhandeln ha fler sommarjobbare än förra året. Men inte i gränshandeln. Där blir det i princip ingen så länge gränsen mot Norge är stängd, säger Johan Davidson.

”Svårare att få sommarjobb i år”

Handeln är en bransch som sysselsätter många unga. Omkring 20 procent är mellan 18 och 24 år. Sommarjobben är ofta avgörande för att få in en fot på arbetsmarknaden.

– Det är svårare att få ett sommarjobb inom handeln i år. Men med tanke på omständigheterna tycker jag ändå att 11 000 är ganska många sommarjobb. Studentkullarna ligger på ungefär 100 000, vilket innebär att handeln kan sysselsätta sin vanliga andel på 11 procent, säger Johan Davidson.