Länsstyrelsen i Västernorrland och Luleå Tekniska Universitet har i ett stort projekt, Tillsammans mot nätdroger, studerat nätdrogernas påverkan på arbetsmiljön på utlämningsställen.

Resultatet av projektet, som publicerades 2017, visade att ombud kan vara frustrerade över att inte kunna anmäla alla misstänkta försändelser och känna oro för sin egen säkerhet.

Få nappar på metoden

En metod utarbetades för att genom samverkan mellan polis, tull och utlämningsställen minska smugglingen, och genom ökad kunskap öka tryggheten hos postombuden.

Men det har gått trögt att föra ut metoden.

Det behövs en ändring av postlagen nu. Det visar inte minst sådana här tillfällen, när stängda gränser gör smuggling via posten mer attraktiv.

Ulrika Viklund, samordnare för brottsförebyggande arbete vid Länsstyrelsen i Västernorrland.

– Det behövs en ändring av postlagen nu. Det visar inte minst sådana här tillfällen, när stängda gränser gör smuggling via posten mer attraktiv. Utan att kunna anmäla misstänkt post går det inte att minska narkotikaflödet, säger Ulrika Viklund.

Under tiden försöker man arbeta med att sprida information och öka kunskapen hos ombuden.

– Problemet är att metoden bygger på samverkan och att polisen ofta byter personal, vilket gör det svårt att hålla igång i samverkan, säger Ulrika Viklund.

Lars Soold

Forskning: Postombud känner oro och skuld

Forskning visar att:

  • Postombud som tror sig lämna ut narkotika känner oro, ilska och ibland skuld.
  • De flesta utlämningsställen saknar rutiner och riktlinjer för hur de ska agera när de misstänker narkotika i försändelser de förmedlar.
  • Det behövs mer kunskap om nätdroger och hur svåra situationer kan hanteras.

Källa: Forskningsprojektet Tillsammans mot nätdroger, ett samarbete mellan länsstyrelsen i Västernorrland och Luleå tekniska högskola.