1.

Karin Olsson har arbetat på det klassiska modeföretaget Wasséns sedan 1986. I maj gick bolaget i konkurs.

För Karin Olsson blev uträkningen från konkursförvaltaren en riktig kalldusch. Arbetsgivaren var skyldig henne totalt 267 000 kronor för uppsägningslön, semesterersättning mm. Men på pappret från konkursförvaltaren står det: ”Belopp som inte betalas ut 77 500 kr”.

Lönegarantin har ett tak på fyra prisbasbelopp, i år är det 189 200 kronor. Karin Olsson skulle, om det inte fanns något tak, få ut sin lön på 27 000 kronor fram till 17 november. Nu är utbetalningen slut redan 26 augusti. 

– Det här halverar nästan min uppsägningstid, säger hon.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) säger att regeringen gjort flera olika åtgärder för att rädda jobben, men att en förstärkning av lönegarantin inte är aktuell nu.

– Det finns i dagsläget inga planer på att ändra i regelverket. Förutom lönegarantin har arbetstagaren under samma tid rätt att uppbära ersättning från a-kassan, skriver hon i en kommentar till Handelsnytt.

2.

Frågan om hur ob-ersättningen ska beräknas har varit en av vårens stora frågorna för korttidpermitterade handelsanställda.

Medan vissa kedjor valt att betala ersättningen beräknat på hur det var tänkt att man skulle jobba innan man blev permitterad, valde andra att hålla inne pengarna till dess att Handels och Svensk Handels uppgörelse om hur ob:et skulle beräknas var klar.

En kedja som valde den senare linjen var H&M. Det har fått konsekvensen att tusentals av klädjättens anställda i Sverige inte fått korrekt lön under framförallt mars och april.

Enligt H&M beror förseningen på att Tillväxtverket dröjde med att godkänna överenskommelsen som Handels och Svensk Handel slöt i mitten av maj. I stället lovar kedjan nu att betala i juli.

Handels tycker dock att H&M kunde varit mer förutseende. För enskilda individer har det rört sig om mycket pengar, påpekar Jens Lindström, ansvarig ombudsman på Handels.

– Det är sant att Tillväxtverket var sena, men H&M hade inte förberett för detta i sina lönesystem. Det kunde de ha gjort.

3.

Frisörsalongerna har drabbats hårt under coronapandemin. Marléne Fred manar alla att göra allt för att jobben ska finnas kvar när krisen är över.

Alla har vi hoppet gemensamt om att detta snart upphör, att kunder i alla åldrar snart ska våga besöka oss så att vi får vårda, uppdateras och planera nästa besök.

Till dess hoppas jag att vi alla ger allt för varandra så att vi har ett jobb att gå tillbaka till när det börjar återgå till det normala. Att vi inser att vi är starka tillsammans och visar förståelse för varandra.

Under tiden ska jag drömma om fredagskänslan och ljudet av glada kunder i salongen. Där kreativiteten och energin sprakar och där vi på golvet ger allt för våra kunder.”