Klädkedjan Rabalder kommer att leva kvar. Ägarbolaget Kompott Mode AB försattes på egen begäran i konkurs i slutet av augusti och alla anställda sades upp. Nu har Rabalder AB – ett bolag som ingår i samma koncern och har samma vd – köpt huvuddelen av rörelsen av konkursboet. Det innebär att 22 av 29 butiker kommer att drivas vidare och att 80 procent av personalen erbjuds fortsatt anställning, enligt ett pressmeddelande från Rabalder.

– Cirka 50 arbetstillfällen räddas. Det är bra för fordringsägarna och naturligtvis även för de anställda, säger konkursförvaltaren Christian Andersch till Market.

Dessa butiker läggs ner

Halmstad, Karlskrona, Kristianstad,
Borgholm, Båstad, Grebbestad, Strömstad.
De fyra sista är sommarbutiker.

Rabalders vd Jan Bergerud skriver i mejl till Handelsnytt att alla anställda i butiker som drivs vidare har fått erbjudande om återanställning med samma lön.

”Några har fått lägre arbetstidsmått då vi under de kommande 12 månaderna förväntas oss en betydligt lägre försäljning än normalt. Vi har följt turordningsreglerna”, skriver Jan Bergerud.

Jens Lindstörm, ombudsman på Handels.

Märkligt men positivt

Jens Lindström, ombudsman på Handels, är positiv till att så många jobb räddas.

– Det kan kännas märkligt att samma ägare kan driva verksamheten vidare efter konkursen, men det är positivt att så många får fortsätta, särskilt i dessa tider, säger Jens Lindström till Handelsnytt.

Kan förlora timmar

Han betonar att de som anställs hos den ”nya” arbetsgivaren behåller sin anställningstid enligt las. Däremot är de inte garanterade sina timmar på kontraktet.

– Det brukar inte alltid vara oförändrat arbetskraftsbehov i det nya bolaget. Men under uppsägningstiden från den gamla arbetsgivaren ska man få mellanskillnaden från den statliga lönegarnatin.

Jens Lindström råder Handelsmedlemmar på Rabalder att kontakta facket om de behöver hjälp med att bevaka att allt går rätt till vid övergången till den nya ägaren.

Tips: Spara semesterpengarna

Alla anställda i det konkursdrabbade företaget (Kompott AB) har sagts upp av konkursförvaltaren. 

Intjänad lön och semester betalas av länsstyrelsen inom ramen för den statliga lönegarantin. 

Staten betalar också lön under uppsägningstiden. Den som får nytt jobb med lägre lön får mellanskillnaden betald under uppsägningstiden.

En stor del av personalen på Rabalder erbjuds anställning hos den nya ägaren (Rabalder AB). De behåller sin anställningstid enligt las.

Semester, däremot, tjänas in från den dag den nya anställningen börjar. Till nästa semesterår (som börjar 1 april 2021) kommer de anställda att ha tjänat in cirka 13 dagars betald semester.

Den som vill ha fullt betald semester nästa år gör klokt i att spara den semesterersättning man får ut genom den statliga lönegarantin.