I slutet av sommaren anmälde Handels Mango-butiken till Arbetsmiljöverket eftersom det under längre tid varit problem med den psykosociala arbetsmiljön.

Efter att myndigheten nu gjort en inspektion överväger den ett så kallat föreläggande med böter om företaget inte tar tag i problemen. 

Risk för kränkningar

Arbetsmiljöverket vill att Mango gör en undersökning av arbetsförhållandena. Bland annat ska de undersöka kraven i arbetet, om resurserna är anpassade till kraven, om arbetstiderna kan leda till ohälsa och om det finns risk för kränkande särbehandling. 

Mango svarade under inspektionen att de haft individuella samtal med de anställda och att bara en person upplever hög arbetsbelastning. Och att personalen alltid kan kontakta en chef om det uppstår problem. 

Arbetsmiljöverket menar att arbetsgivaren inte kan redogöra för hur undersökningen gått till, om alla fått komma till tals, och om det funnits möjlighet att uttrycka sig anonymt för att undvika att någon känner sig utpekad.

Har gjort priolistor

Mango har under sommaren gjort prioriteringslistor för hur arbetet ska gå till i butik och lager men Arbetsmiljöverket tycker inte att det räcker. De säger att företaget också måste göra strukturerade riskbedömningar och handlingsplaner för arbetsmiljön. Detta för att kunna arbeta förebyggande istället för att vänta på att medarbetare signalerar att de inte mår bra.

Undersökningarna och handlingsplanerna ska tas fram med hjälp av företagshälsovård eller annan sakkunnig utifrån, enligt Arbetsmiljöverket. Skyddsombud och anställda ska också vara delaktiga i arbetet.