I dag, den 30 september, är slutdatum för de så kallade las-förhandlingarna där fack och arbetsgivare gör upp om nya regler för trygghet och omställning i arbetslivet. Handels pressekreterare Fritjof Carlsson-Brandt säger till Handelsnytt att han tror att förhandlingarna kan ta längre tid.

– Det viktiga är inte att man håller tiden exakt utan att man kommer fram till en lösning som håller i längden, säger han till Handelsnytt.

Saklig grund eller inte

Arbetsgivarna, Svenskt Näringsliv, kräver att det ska bli lättare och billigare att säga upp anställda. En fråga som diskuteras är skrivningen i las om att arbetsgivaren måste ha saklig grund för uppsägning av personal. Tjänstemannafacken i PTK har varit beredda att diskutera kompromisser för att nå andra fördelar. LO-förbunden har däremot gemensamt beslutat att inte medverka till att förändra reglerna om saklig grund. Inom LO har flera fackförbund, med Kommunal i spetsen, markerat att saklig grund absolut inte får röras. Andra LO-förbund är inte lika styvnackade. Ett av dem är Handels.

– Las fungerar inte bra för Handels medlemmar i dag, med tanke på otrygghet i form av hyvling, visstid och annat. Där är det angeläget att nå förbättringar. Men hur stort utrymmet är för kompromisser kan jag inte säga, säger Fritjof Carlsson-Brandt.

Sammanhållningen inom LO är utsatt för stora påfrestningar. Men flera bedömare framhåller att det inte är nödvändigt att alla fackförbund står bakom en överenskommelse. 

Saltsjöbadsavtalet

Så var det exempelvis med det viktiga Saltsjöbadsavtalet 1938, som slöts trots att flera LO-förbund stod utanför uppgörelsen.

– Om det är tillräckligt starka parter som når en överenskommelse så kommer det få en normerande effekt, eftersom övriga arbetsmarknaden kommer tvingas acceptera det på sikt, säger Medlingsinstitutets förra generaldirektör Clas Stråth till Arbetsvärlden.

Vem ska bestämma över las?

Förhandlingarna om trygghet och omställning förs mellan arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv och facken för arbetare i LO och tjänstemän och akademiker i PTK.

Parterna förhandlar om tre områden:

  1. Anställningsskydd. Arbetsgivarna vill att det ska bli lättare och billigare att säga upp anställda. LO-facken vill bland annat hindra hyvling av arbetstid och avskaffa allmän visstid.
  2. Omställning. Hur anställda som sägs upp ska få stöd att komma vidare i arbetslivet.
  3. Arbetslöshetsförsäkring. En a-kassa som helt sköts av fack och arbetsgivare, i stället för att som i dag finansieras av staten.

Slutdatum för förhandlingarna är 30 september. Om inte parterna kommer överens hotar politikerna med att ändra las utifrån vad en statlig utredning har föreslagit. Detta förslag skulle enligt facket förskjuta makten till arbetsgivarnas fördel.

Kravet på att ändra las har drivits av Centern och Liberalerna och är en av de viktigaste punkterna i januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna. Om fack och arbetsgivare tvingas lämna över frågan till politikerna riskerar det att leda till regeringskris.