Jag jobbar på ett livsmedelslager med kollektivavtal. Jag har precis fått min semesterlön och tycker att den verkar låg, hur kan jag ta reda om den verkligen stämmer?

/Maria

Hej Maria!
Din semesterlön baseras på all din intjänade lön, minus eventuell semesterlön, under föregående semesterår.
Uträkningen gör du så här: Ta din bruttolön minus semesterlönen under perioden den 1 april 2019–1 mars 2020. 13 procent av den summan är din totala semesterlön.
Om du sedan delar den med antalet betalda semesterdagar du har tjänat in, får du fram vad varje semesterdag är värd.
/Malin, facklig rådgivare