– Vi ska prata med butiker som vi sällan besöker. Djur-, tyg-, blomster- och fiskbutiker. I en tygbutik kan du lyfta tygrullar som väger över 30 kg. Rullarna är breda och otympliga att hantera. Eller ta hundmat eller kattsand. Det väger också mycket. Ska du dessutom packa upp varorna och lägga på hyllor blir det många tunga lyft, säger Heli Aarnipuro, projektledare på Arbetsmiljöverket, region Nord.

Tygrullar är breda och otympliga och kan väga över 30 kg. Ska du dessutom packa upp varorna och lägga på hyllor blir det många tunga lyft, säger Heli Aarnipuro på Arbetsmiljöverket.

Inspektionerna ingår i en gemensam EU-insats för att minska belastningsskador. I Sverige ska runt 1 350 arbetsplatser besökas. Av dem är 350 inom handeln.

Vanligaste hälsoproblemet

Belastningsskador är bland de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i Sverige. Bland anmälda arbetssjukdomar dominerar belastningsskador för både kvinnor och män.
– För att vända detta måste ett förebyggande arbete genomföras i dialog mellan arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud. Även om det är arbetsgivaren som alltid bär det juridiska ansvaret, säger Heli Aarnipuro.

När chefen fick sitta i kassan

Ibland kan det också vara bra att byta roller. Heli Aarnipuro berättar om en stormarknad där cheferna på grund av sjukfrånvaro under coronavåren fick sitta i kassan.
– Då upptäckte de saker som behövde förbättras vad gällde ergonomin. Man kan undra varför det inte uppmärksammats tidigare. Men arbetsgivaren kan inte åtgärda sådant som hen inte känner till eller vet om. Därför är dialog så viktigt.

På grund av covid-19 sker inspektionerna över telefon. Det gör att Arbetsmiljöverket inte själva kan se och upptäcka brister eller felaktigheter. Men Heli Aarnipuro tror att med de rätta frågorna – och följdfrågorna – kommer eventuella brister ändå komma fram.

Senast den 20 oktober ska alla inspektionerna ha gjorts.