Jag arbetar i en butik som har detaljhandelsavtal. Jag arbetar som butiksmedarbetare och har ett lönetillägg för att jag ansvarar för att se till att beställningarna av produkter till min avdelning blir gjorda.

Nu har chefen sagt att det lönetillägget kommer att försvinna då alla ska ha det ansvaret i stället. Jag kommer då att ha samma arbetsuppgifter men lägre lön. Är det okej?

/Amir

Svar:

Hej Amir! Lönetillägg ska fastställas för medarbetare med utökat ansvar. Har alla medarbetare samma ansvar utgår inget lönetillägg.
Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet och kan göra sådana ändringar. Men innan arbetsgivaren gör denna förändring med ditt tillägg ska det förhandlas med Handels.
Påtala också gärna för arbetsgivaren att i enlighet med kollektivavtalet sker löneutveckling bland annat till följd av ökade krav i befattningen. Argumentera för att eftersom kraven nu ökat ska även grundlönen ökas. Detta gäller både dig och de medarbetare som får utökade krav i befattningen.
/Konrad, facklig rådgivare