Jag jobbar på ett ganska nytt e-handelsföretag. Det är jättekul, men det är stressigt och plockborden vi använder känns låga och många kollegor har ont i rygg och axlar. Vad kan vi göra åt det?

/Kia

Svar:
Hej Kia!
Din arbetsgivare har ett stort ansvar för så väl din fysiska som din psykosociala arbetsmiljö. Det kan till exempel handla om att köpa in höj- och sänkbara bord och mattor till arbetsstationen.
Dessutom ska arbetsgivaren se till att ni har tillräckligt med personal för att hinna med arbetsuppgifterna. Börja att prata med din chef och förklara hur ni känner. Behöver du mer stöd så får du gärna ringa oss på facklig rådgivning.
/Helene, facklig rådgivare