Handels har slutit nya kollektivavtal med Arbetsgivarföreningen KFO för dem som jobbar i kooperativa butiker, stormarknader och lager. Löneökningarna är desamma som i avtalen med Svensk Handel, det vill säga 1 354 kronor över 29 månader.  För Coopanställda gäller dock att en större del av löneökningen – cirka 40 procent – kan fördelas individuellt i en lokal lönepott.

Nytt lageravtal

I Coops lageravtal blev det denna gång inga större förändringar, men i framtiden kan det hända desto mer. Fack och arbetsgivare ska i en gemensam arbetsgrupp försöka skapa ett helt nytt lageravtal som ska passa för Coops automatiserade lager i Eskilstuna som 2024 ska ersätta terminalerna i Bro och Västerås.

Tobias Täpp på färskvaruterminalen i Västerås tror att det kan bli svårt att komma överens.

– Arbetsgivaren vill ha generösare arbetstidsregler för att kunna köra dygnet runt. Vi i facket vill ha begränsningar av visstid och inhyrning och bra omställningsvillkor för dem som får sluta när Bro och Västerås läggs ner. Det blir nog tuffa förhandlingar men jag hoppas att vi kan komma fram till något bra.

Redan i slutet av 2021 ska ett förslag till nytt lageravtal vara klart.

Fler lediga helger

Anställda i Coops butiker och stormarknader garanteras med sina nya avtal ytterligare två helt lediga helger – 18 per år, i stället för 16. I gengäld får arbetsgivaren i vissa fall göra undantag från regeln att ett arbetspass måste vara minst tre timmar. Till exempel kan man bli kallad att delta i personalmöte digitalt på dagar då man inte jobbar på arbetsplatsen.

– Men sådana möten får inte bestämmas med kort varsel utan ska tas upp i bemanningsplaneringen i god tid före, betonar Henrik Brolin, ombudsman på Handels.

Fakta: Nya kollektivavtal för Coop

LÖN: Lönerna höjs med 774 kr/mån den 1 november 2020 och ytterligare 580 kr/mån den 1 april 2022.

Varje anställd är garanterad 464 respektive 331 kronor. Resten fördelas i en lokal pott på arbetsplatsen.

En arbetsgrupp ska se över förekomsten av tidsbegränsade anställningar i butiker och stormarknader.

En arbetsgrupp ska ta fram förslag till nytt lageravtal som passar för helautomatiska lager.

Åldern för intjänande av avtalspension sänks under perioden från 25 till 22 år.