Enligt Svensk Handel handlar det inte om något absolut förbud gällande mellandagsrean. En slutsats man har dragit efter samtal med Folkhälsomyndigheten. Dock så måste den ske utan risk för trängsel.

– Fokuset bör ligga på att stoppa trängsel. Våra medlemmar behöver få sälja under den här enskilt viktigaste försäljningsperioden. Det är december som ska bygga bufferten som gör att man klarar det normalt ganska svaga första kvartalet, säger Svensk Handels näringspolitiska chef Mats Hedenström till SVT.

Svensk Handel: ”Inför slussning”

I stället rekommenderar Svensk Handel nu fysiska butiker att införa trängselvakter, att möblera om, att drar ner på marknadsföring samt att tillämpa slussning in i lokalerna.

– Det här är en balansgång vi måste klara av. Vi ska säkerställa att vi kan genomföra en trygg och säker handel utan trängsel, säger Mats Hedenström till SVT.

Ett annat krav från Folkhälsomyndigheten är att butikerna ska sätta ett maxtal gällande besökare. Någon exakt siffra finns inte, utan beror på butikens storlek och läge.

Folkhälsomyndighetens nya restriktioner

Handlare och fastighetsägare behöver identifiera ett maxantal som kan vistas i lokalerna och vidta åtgärder för att undvika trängsel.

Fysiska butiker uppmanas avstå från den traditionella mellandagsrean. Locka inte med lågpriser.

Syftet är att kunna arbeta med frågan om trängsel mer aktivt och att hålla koll på kundflödena. Ett exempel är Gekås i Ullared som minskade sitt maxtak från 8000 till 2000 under våren.

Handels vill se bra bemanning

Handels är positiva till Folkhälsomyndighetens restriktioner. Att undvika trängsel är a och o, säger Emelie Wärn, presstalesperson på Handels.

– Vi tycker att Folkhälsomyndighetens nya riktlinjerna är bra. Det viktigaste för oss är att det inte uppstår trängsel och att butiksägarna tar sitt ansvar. Vad gäller Svensk Handels rekommendationer att införa trängselvakter och slussning så är det saker vi velat se hela tiden, säger hon och fortsätter:

– Men detta får inte läggas ovanpå de ordinarie arbetsuppgifterna, utan det bör utses personer som sköter det enskilt.

Restriktionerna följs väldigt olika. Vissa butiker sköter det snyggt medan andra inte alls följer dem. Hur ser Handels på det?

– Det är arbetsgivarnas ansvar att se till att butikerna är säkra. Det handlar om arbetsmiljö. Märker vi av stor trängsel så kan vi med stöd av arbetsmiljölagen stänga butiker. Är våra medlemmar utsatta för fara så kommer vi att göra det.

Svensk Handels rekommendationer inför mellandagsrean

Använd trängselvakter i de butiker där det behövs.

Dra ner på marknadsföringen och anpassa kommunikationen:

Möblera så att trängsel inte uppstår i butiken.

Sprid ut kampanjvaror och erbjudanden.

Tillämpa slussning i de fall det krävs.