En anställd som är facklig medlem och exempelvis får för lite i lön, blir felaktigt behandlad på sin arbetsplats eller får fel ersättning efter en arbetsskada kan få hjälp av facket. Fackförbundet kan då förhandla med arbetsgivaren. I ett sista led kan de driva fallet i domstol med hjälp av fackets rättsbyrå, LO-TCO Rättsskydd. Förra året ledde det till att medlemmar i Handels och fackförbundet fick 6,5 miljoner kronor i skadestånd fördelat på 111 avslutade fall. I snitt 58 800 kronor per fall.

Betydligt lägre än 2019

Det är betydligt lägre än året innan. Då utbetalades nära tio miljoner kronor, i snitt 84 000 kronor per ärende. Men beloppet är i nivå med de senaste fem åren. Då har utbetalningarna legat runt 6,5 till 7,6 miljoner kronor. Även snittbeloppet per fall är i nivå med tidigare, med undantag från 2017 då snittutbetalningen var 78 000 kronor. Bäst utdelning hade Handels 2015 då hela 17 miljoner betalades ut. I snitt 177 000 kronor per fall.

Antalet fall som Handels driver vidare rättsligt minskar. Förra året påbörjades 88 ärenden hos Rättsskydd. 2019 gick 96 ärenden dit och 2018 drevs 152 stycken. Handels har tidigare sagt att det beror på att de blivit mer noggranna med vilka fall de väljer att driva, och att de försöker hjälpa medlemmen i ett tidigare skede.

Flera orsaker

2020 var totala antalet nya ärenden till Rättsskyddet rekordfå. Då inkom 807 nya fall från TCO-, Saco- och LO-förbund. Sedan 2011 har snittet legat på 1 000. Anledningarna kan vara fler, enligt Mattias Landgren, vd och chefsjurist på Rättsskyddet: att fack och arbetsgivare har kommit överens, och att fackförbunden har lagt resurserna på avtalsrörelsen och pandemin.

– Det är för tidigt att säga vad den har inneburit men jag tror inte det är någon tvekan om att den är en bidragande orsak till att vi fått in lite mindre ärenden. Vi kommer så klart att titta lite närmare på det, säger han till Arbetet.

Pandemin spelar in

Även den sammanlagda utbetalningen till alla fackförbunden och deras medlemmar är rekordlåg. 2020 betalades totalt 131 miljoner ut, vilket är lägre än någon gång sedan 2007, skriver Arbetet. Då betalades 309 miljoner ut. 2020 års låga summa hänger ihop med att ärendena varit färre, säger Mattias Landgren till Arbetet. Han tycker också att man ska vara försiktig med att dra slutsatser utifrån 2020 års siffror med tanke på den speciella situationen under pandemin.

Till fackförbundens rättsbyrå kan LO-, TCO- och Sacoförbund vända sig. LO-TCO Rättsskydd ägstill största delen av LO och till en mindre del av TCO. Vid en tvist som vinns av facket i domstol får både medlemmen och fackförbundet skadestånd.

Så mycket har Handelsmedlemmar fått genom åren

2020: 6,52 miljoner kronor. 111 ärenden avslutades.

2019: 9, 98 miljoner kronor. 119 ärenden avslutades.

2018: 7,56 miljoner kronor. 139 ärenden avslutades.

2017: 6,8 miljoner kronor. 87 ärenden avslutades.

2016: 6,54 miljoner.105 ärenden avslutades.

Källa: Handels.

Så många nya fall har gått till Rättsskyddet

2020: 88 ärenden.

2019: 96 ärenden.

2018: 152 ärenden.

2017: 136 ärenden.

2016: 78 ärenden