Vad kan man göra om man känner sig otrygg på jobbet? 

Börja med att prata med chefen. Om det inte ger en förändring kan du kontakta facket. Om det känns jobbigt att ta upp problemet själv med chefen kan du prata med ditt skyddsombud först, som sedan kan lyfta frågan med chefen utan att den blir personlig. 

Hur ska man agera om man utsätts för ett rån i butiken? 

Det beror på situationen. Blir du till exempel hotad med vapen ska du följa gärningspersonens instruktioner och inte göra motstånd. Den egna och kollegornas hälsa kommer först. Handels rekommenderar att butikspersonal aldrig konfronterar gärningspersoner, även om det bara handlar om någon som plockat på sig en packe öl. Istället ska man larma, kontakta butikschef eller väktare. Blir gärningspersonen våldsam eller hotfull måste man kunna backa och kalla på hjälp.

Hur ska arbetsgivaren stötta den som drabbats av rån?

Den drabbade har enligt kollektivavtalet rätt till tio krissamtal med psykolog. Även personal som inte var med under rånet kan behöva stöd. Arbetsgivaren behöver vara lyhörd och ta sig tid att lyssna på sina medarbetare, även en tid efter brottet.

Om det händer

Under pågående rån:

 • Sätt den egna säkerheten främst och gör inget som kan utlösa våld.
 • Följ rånarens instruktioner.
 • Observera rånarens utseende, kön, kroppsbyggnad, ålder och andra eventuella kännetecken.

Efter rånet:

 • Ring 112. Begär polisen och berätta om viktiga iakttagelser.
 • Skriv genast ner minnesbilden av rånarens/rånarnas signalement samt märke, färg och registreringsnummer på flyktbilen.
 • Be vittnen stanna kvar tills polisen anländer.
 • Skydda spår efter rånet för att underlätta polisens tekniska undersökning (till exempel DNA, finger- och skosuleavtryck).
 • Möt polisen utanför butiken om rånaren lämnat platsen.
 • Kontakta den som är säkerhetsansvarig.
 • Anmälan om arbetsskada ska göras till Försäkringskassan och eventuellt försäkringsbolag. Arbetsgivaren ska anmäla rånet till Arbetsmiljöverket.
 • Lämna inte ut uppgifter om rånbelopp och tillvägagångssätt till massmedia.

Källa: Skydd mot rån i handeln, en folder av Handelns arbetsmiljökommitté, Polisen och BRÅ