Det hela handlar om en entrédörr. En illa placerad sådan ut mot en av Malmös mest välbesökta promenadgator. Ända sedan butiken byggdes om för ett par år sedan har ingången varit ett sätt för tjuvar att ta sig in, berättar Peter Nilsson, skyddsombud på H&M Gustav Adolfs torg.

– Det har känts väldigt organiserat. Någon går in och fotar eller förbereder påsar. Sen skickar de in andra personer för att begå själva stölderna. I perioder har vi haft extremt många tomma galgar på herravdelningen, säger han.

Det har känts väldigt organiserat. I perioder har vi haft extremt många tomma galgar på herravdelningen

Peter Nilsson, skyddsombud på H&M vid Gustav Adolfs torg i Malmö.

Hot och stölder har varit vardag för de anställda på H&M vid Gustav Adolfs torg. Efter idogt arbete och en anmälan till Arbetsmiljöverket har butikens skyddsombud fått ledningen att lyssna.

Obehaglig känsla i butiken

Varken Peter Nilsson eller någon av hans kollegor har gått i direkt konfrontation med tjuvarna. Men stölderna har skapat otrygghet, och hotfulla situationer har uppstått mellan kunder och tjuvar.

Ofta har det rört sig om missbrukare. Man vet inte hur de ska reagera.

Peter Nilsson, skyddsombud på H&M i Malmö

– Ofta har det rört sig om missbrukare. Man vet inte hur de ska reagera. Det har varit en obehaglig känsla kring allt, säger Peter Nilsson.

Arbetsgivaren och skyddsombuden har sedan länge varit överens om att ta bort ingången för i stället endast använda den som nödutgång.

Under lång tid hände dock mycket lite konkret för att förbättra situationen, menar Peter Nilsson. Detta trots att det till exempel skrevs så mycket som sju incidentrapporter under en vecka i september förra året.

Hotades med vite på 20 000 kronor

Det var först när frågan anmäldes till Arbetsmiljöverket som det blev fart på H&M. Efter en inledande telefoninspektion hotade myndigheten H&M med ett vite på 20 000 kronor.

Enligt vitesföreläggandet skulle H&M genomföra en riskbedömning gällande bland annat, kassans placering, ensamarbetet och larm.

Detta har nu genomförts, och Arbetsmiljöverket har därefter lagt ner sitt vitesföreläggande. Peter Nilsson för nu diskussioner med H&M om nästa steg.

– Först när vi la en 66:a-anmälan lyftes problemet på allvar. Nu jobbar vi på bra och försöker hitta en långsiktig lösning. Vi måste se till att det blir rätt med brandskydd, särskilt om vi ska bygga om fasaden, säger Peter Nilsson.

H&M: ”Åtgärderna var på gång”

Olga Wiren, presskontakt H&M Sverige, säger att anställda och kunders säkerhet alltid främsta prioritet. Hon säger också att flera åtgärder vidtogs redan innan anmälan till Arbetsmiljöverket, bland annat en planerad ombyggnad.

– Vi har löpande informerat skyddsombud om vår dialog med brandinspektörer, fastighetsägare och byggföretag.  Parallellt har butikschefen och skyddsombud tagit fram en handlingsplan som bland annat innefattar ett utökat samarbete med vaktbolag, säger Olga Wirén. 

66a-anmälan


Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a kan skyddsombud vända sig till Arbetsmiljöverket och begära föreläggande eller förbud. Det kan ske om skyddsombud begärt åtgärder för en bättre arbetsmiljö och arbetsgivaren inte agerat eller lämnat besked inom rimlig tid.