Under corona har jag undvikit att åka kollektivt och i stället tagit cykeln till och från matbutiken där jag jobbar. Förra helgen efter jobbet vurpade jag tyvärr på en isfläck och slog mig så illa att jag var tvungen att åka akut till läkaren och få vård. Mina kläder förstördes också. Jag undrar om jag har rätt till någon ersättning i och med detta?

/Jakob

Svar:
Eftersom olyckan skedde när du cyklade från arbetet kan den ses som en arbetsskada. Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal kan du i så fall söka ersättning för läkarkostnader och skador på kläder exempelvis. Jag skulle rekommendera dig att kontakta AFA Försäkring för närmare hjälp med detta.
/Adam, facklig rådgivare