Jag är anställd på ett bemanningsföretag och blev erbjuden ett uppdrag som kändes orimligt då min resväg blev väldigt lång. Jag tackade nej och då blev jag informerad av min arbetsgivare att jag inte får någon garantilön, kan det stämma?

/Lisa

Svar:
Utgångspunkten i kollektivavtalet för bemanning är att du kan bli placerad på uppdrag antingen inom 75 km från bemanningsföretagets kontor eller inom kommungränsen.
Kollektivavtalet anger dock att du i vissa fall kan ha rätt att avböja uppdrag med garantilön. Till exempel om du blir bokad på ett uppdrag som på grund av extremt lång resväg gör det omöjligt för dig att åka in till jobbet kan det vara ett skäl att tacka nej och att ändå få behålla garantilön.
Bedömning ska göras i varje enskilt fall. I ditt fall skulle jag råda dig att ringa in till den fackliga rådgivningen så att vi kan titta närmare på din situation. /Anneli, facklig rådgivare