Jag har jobbat i min butik i flera år men har fortfarande bara 25 timmar på kontrakt. Jag har sagt till min arbetsgivare att jag är intresserad av en heltidstjänst men de säger att det inte finns något just nu. Vad råder ni mig att göra?

/Johan

Svar:
I det senast framförhandlade kollektivavtalet för detaljhandeln finns en skrivning om att du numera ska lämna in skriftligt önskemål om att du vill utöka din arbetstid. Detta för att det inte ska råda några oklarheter och för att det ska finnas dokumenterat. När arbetsgivaren behöver tillsätta tjänster behöver de följa turordningen för de deltidsanställda som önskar få utöka arbetstiden. Blankett för anmälan om utökad arbetstid finns på Handels hemsida.
/Elin, facklig rådgivare