Jag jobbar i en butik och jag har 25 timmar på tillsvidarekontrakt, men har under tre års tid jobbat heltid då jag haft ett tilläggskontrakt med vikariatstimmar. Kan jag kräva att mitt tillsvidarekontrakt skrivs om till heltid?

/Lisette

Svar:
Hej Lisette! Det som regleras i detaljhandelsavtalet är att själva anställningen övergår till en tillsvidareanställning i samband
med att du har varit anställd i tre år på vikariat. När du redan har en tillsvidareanställning finns det ingen annan anställningsform att
göra anspråk på. För önskemål om att utöka timmarna kan du lämna
in en folder om detta enligt las, paragraf 25a.
/Elin, facklig rådgivare