Min arbetsgivare har upptäckt att de har betalat ut för mycket lön till mig och vill nu att jag ska betala tillbaka det aktuella beloppet. Kan arbetsgivaren verkligen kräva detta av mig?

/Susanna

Svar:
Hej Susanna! Generellt gäller att utbetalningar som skett av misstag ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från huvudregeln om återbetalningsskyldighet och man måste bedöma varje fall för sig. Det viktigaste undantaget är när mottagaren, i detta fall du som anställd, i god
tro har inrättat dig efter och/eller möjligen har förbrukat den felaktiga
lönen. Med god tro avses att den anställde som mottagit lönebetalningen
inte ska ha upptäckt eller haft skäl att upptäcka att den var felaktig.
/Caroline, facklig rådgivare