Arbetsmiljöverket sammanställer löpande både tillbud, 6:6a anmälningar och skyddstopp kopplade till coronaviruset inom olika branscher.

Efter ett år med pandemi kan man summera statistiken inom handeln på följande sätt – Totalt har 736 tillbud, 14 6:6a-anmälningar och ett skyddstopp rapporterats i branschen.

”Har anmält betydligt mer”

Men enligt Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels, rör det sig i praktiken om långt flera anmälningar.

– Våra regionala skyddsombud har lagt ungefär 150 6:6a-anmälningar under 2020. De flesta går ej till verket utan arbetsgivaren fixar till det när de inser att vi menar allvar. Jag skulle säga att nio av tio inte går vidare till Arbetsmiljöverket, säger han.

Arbetsgivare har ofta ingen aning om att de har den skyldigheten och vår motpart är dåliga på att informera dem om det

Krister Colde

Enligt honom har Handels arbetat hårt med att informera arbetsgivare om deras ansvar för att skydda arbetstagare mot smitta. En del i det är att pressa företagen att göra tillbudsanmälningar om man misstänker att en anställd smittats på jobbet.

– Arbetsgivare har ofta ingen aning om att de har den skyldigheten och vår motpart är dåliga på att informera dem om det, säger Krister Colde.

Att det endast gjorts ett skyddstopp under året kan både vara bra och dåligt, menar Krister Colde.

– Många gånger är det mer effektfullt med 6:6a än skyddsstopp eftersom det då även ska krävas fara för liv och hälsa. Om det går så långt som ett skyddsstop så har inte arbetsgivaren eller våra skyddsombud gjort sitt jobb i tid.

Färre anmälde arbetssjukdomar

Nyligen släppte Arbetsmiljöverket också statistik gällande antalet anmälda arbetssjukdomar under 2020. Medan dessa har skenat i vissa branscher, till exempel inom vården, så har anmälningarna i stället backat med 14 procent i handeln – från 466 anmälningar 2019 till 401 stycken 2020.

Fakta: Olika sätt att anmäla till Arbetsmiljöverket

Tillbud

När det inträffar en allvarlig skada eller dödsfall på en arbetsplats har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Detta i enlighet med arbetsmiljölagen, 3 kapitlet § 3 a. Coronasmitta ska anmälas som tillbud.

6:6a-anmälan

För att komma till rätta med arbetsmiljöproblem kan skyddsombud skriva en begäran om åtgärder till arbetsgivaren. Agerar inte arbetsgivaren eller lämnar man ett otillräckligt svar kan skyddsombudet sedan vända sig till Arbetsmiljöverket för beslut.

Skyddstopp

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Det kallas för skyddstopp och regleras i Arbetsmiljölagen, 6 kapitlet, § 7.