Marit har rätt. Handels är ett feministiskt kampförbund som bejakar mångfald. Vi står för alla människors lika värde. Det är också tydligt för oss att det i samhället och i arbetslivet finns strukturer, mönster, som gör skillnad mellan oss. De påverkar hela våra liv och leder bland annat till att kvinnor som grupp har lägre lön och mindre makt.

Att vara feminist betyder både att se dessa strukturer och att man aktivt arbetar för att motverka dem. Marit skriver om en sådan struktur, att för få kvinnor finns bland Handels förtroendevalda på lager sidan. Det håller vi med henne om. Vi vill också gärna se fler kvinnor i klubbstyrelserna, som klubbordföranden och i bolagsstyrelserna.

Moa Sahlin

Feminism är inte bara att se problemen utan också att göra något åt dem. Marit har skrivit en motion till Handels kongress som föreslår att problemet ska motverkas genom nya utbildningar. Dessa ska ha som mål att fler kvinnor inom lager ska vilja ta på sig uppdrag, stanna kvar och även axla tyngre uppdrag. Det här är bra förslag som kan göra skillnad. Handels förbundsstyrelse stödjer Marits motion och hoppas att kongressen också säger ja till förslaget. Det kan bli ett viktigt steg i vårt fortsatta feministiska arbete.

Till Marit vill vi säga: tack för motionen och idéen, med dem blir vi lite bättre.