Under mina tio jobbår i servicebranschen har jag märkt att många chefer skriver ut felaktiga anställningsbevis – medvetet eller inte. Jag har blivit bemött olika kring det.

En gång var det en chef som uttryckte sig så här när jag mottog ett felaktigt anställningsbevis när jag skulle gå från ”provanställd åtta månader” till ”tillsvidareanställd”: Suck, det behöver vi väl inte ändra? Du ska väl ändå inte sluta eller? Utan jobba på livstid här.

”Glömde” lönehöjningen

Felen på anställningsbevisen jag haft på olika jobb har ofta varit:

Fel datum på anställningstid. Chefen: ”glömt ändra, men du och jag vet ju datumet ändå, det är bara att skriva under”.

Eller höjd lön enligt kollektivavtal som chefen ”glömt att ändra” på anställningsbeviset.

Eller gå från behovsanställning till högre sysselsättningsgrad eller tillsvidareanställning. ”Glömt ändra” eller ”oj, men det måste vi väl inte ändra? Du kommer väl jobba kvar här länge och lönen med höjning får du ju ändå. Det är bara att skriva under, kom igen nu, jag har annat att göra.”

Elektronisk signering

Jag tycker det borde krävas elektronisk signering med bank-id på anställningsbevis. Signeringen ska ske hemma i lugn och ro – inte på jobbet där chefen kan stressa fram en underskrift.

Om det står fel riskerar du färre timmar, lägre lön och kortare uppsägningstid än du har rätt till och sämre a-kassa om du blir arbetslös.

Jenna

Chefer ska inte kunna ”missa” eller medvetet komma undan med felaktiga anställningsbevis. Är inte arbetstagaren så noggrann att den granskar anställningsbeviset noga, så är det ju en miss från arbetstagaren också.

Det spelar faktiskt roll vad det står på ditt anställningsbevis. Om det står fel riskerar du färre timmar, lägre lön och kortare uppsägningstid än du har rätt till och sämre a-kassa om du blir arbetslös.

Slipper stress

Om man alltid får anställningsbeviset hemskickat på mejl för signering med bank-id, slipper arbetstagaren bli bemött av en sur arbetsgivare som suckar över att behöva ”rätta till” eventuella fel i anställningsbevisen.

Arbetstagaren slipper känna sig stressad av att skriva under felaktiga anställningsbevis, om chefen hetsar en att skriva under snabbt.

Och arbetsgivaren slipper skriva ut felaktiga anställningsbevis som i dag är en onödig möjlighet. Det är dåligt för miljön med onödigt papperssvinn.

Anställningsbeviset är ett bevis på din anställning. Det ska innehålla rätt uppgifter!

Fakta: Anställningsbevis

När du börjar på ett nytt jobb ska arbetsgivaren ge dig ett anställningsbevis.  Där ska bland annat framgå: 

  • Anställningsform (tillsvidare, provanställning, allmän visstid, vikariat eller säsongsanställning). 
  • Arbetstidens längd.
  • Din lön. 

Om anställningsvillkoren ändras ska du få ett nytt anställningsbevis.

Så här kan det se ut. (Länk)