Jag sitter i vår fackklubb på jobbet där min roll är studieorganisatör. Kan jag planera medlemmarnas och styrelsens fackliga studier på arbetstid? /Sofie

Svar:
Enligt Förtroendemannalagen har du rätt att ta den tid du behöver för att kunna utföra ditt fackliga uppdrag. Det innebär för dig till exempel att planera den fackliga studieverksamheten på din arbetsplats.
/Monica, facklig rådgivare