Jag jobbar på ett lager som har Lager och e-handelsavtalet. På min arbetsplats har vi en tidbank. Jag vet att tanken är att man ska ta ut den sparade tiden i tidbanken i betald ledighet – men vad händer om man av någon anledning inte gör det? /Marcus

Svar:
Återstående tid i tidbanken som ligger kvar 1 oktober varje år ersätts genom att arbetsgivaren gör en extra avsättning motsvarande värdet på tiden till din avtalspension.
Alternativt måste du senast 15 oktober meddela din arbetsgivare att du vill få den innestående tiden utbetald kontant – då betalas den ut p  din lön i stället.
Om du skulle avsluta din anställning före den 1 oktober och ha kvar tid i tidbanken som inte
tas ut i ledighet ska även den utbetalas på din lön.
/Lovisa, facklig rådgivare