Maja har precis kommit tillbaka från lunchrasten när hon märker det. Hon måste gå på toa. Den ständiga underbemanningen har satt sig i kroppen. Stressmagen ger henne inget val. Hon måste bryta mot reglerna – hon går på toa utan att först be om lov. När hon öppnar dörren väntar chefen utanför: ”Du borde kanske säga upp dig”.   

Maja säger att hon inte tar åt sig längre. Att övervakningen och påhoppen rinner av. Det är inte riktigt sant. Hon kan bocka av alla symptom på utmattning – magproblem, sömnsvårigheter, huvudvärk, trötthet. Det är hon inte ensam om.

Förhör och skrämseltaktik

I ett brev riktat till Mangos högsta ledning skriver nio anställda att deras hälsa påverkas av den psykiska terror de utsätts för, vilket Göteborgs Posten var först med att berätta om. I brevet framkommer att de anställda kan bli inkallade till möten som de upplever mer liknar förhör där skrämseltaktik används. Den som vågar ifrågasätta blir utfryst. Kollegor vänds mot varandra.

Till det kommer ständiga schemaändringar, indragna raster, strul med ob-tillägg och så underbemanningen. En anställd ska sköta lagret, butiksgolvet och provrummet samtidigt. I kassan får inte alla arbeta. Men – som för det mesta annat – skiftar reglerna kring vad som gäller.
– Jag fick först inte jobba där. Men en dag, fast ingenting hade förändrats, fick jag plötsligt det, säger Maja.

”Du ska veta din plats i hierarkin”

Sara har alltid varit en person som säger ifrån. Tills hon började på Mango i Göteborg. Nu tar hon omvägar på stan för att slippa se butiken.

Redan första veckan märkte hon att det var någonting som inte stämde. Hierarkin blev snabbt tydlig. Alla beslut skulle gå via ledningen och det var bara butikschefen som fick prata med dem. Den som ifrågasatte blev påmind om sin plats i rangordningen.
– Du ska veta din plats i hierarkin. Annars ser de till att du gör det, säger Sara.

Trots det ger sig inte de anställda. De påtalar gång på gång. Men scheman fortsätter att komma sent, underbemanningen kvarstår och den psykiska terrorn, som de anställda kallar det för, fortsätter.

Sara stod pall länge. Men tills slut blev påhoppen för mycket.
– Jag bröt ihop. Jag minns fortfarande hur min kropp frös till. Jag kunde inte sova. Varje tanke på jobbet gav mig ångest.

Mango anmäls till Arbetsmiljöverket

Men våren 2021 får de anställda nog. De skriver det där brevet till Mangos högsta ledning. Ledningen vill ha bevis. Finns det ljudinspelningar? I maj lägger Handels en så kallad 66a där de kräver förbättring, annars kommer de gå vidare till Arbetsmiljöverket. Företaget ska ha svarat med att skicka ut en uppförandekod som de anställda ska skriva under. I mitten av juli anmäler Handels Mango till Arbetsmiljöverket. Det är inte första gången.

För ett år sedan anmäldes butiken i Malmö. Problemen var liknande dem i Göteborg.
– I dag är det bättre, men inte helt bra. Det gjordes ett gediget jobb där företagshälsovården var inkopplad och arbetsgivaren vet att jag ringer om saker inte går rätt till. Inte för att bråka utan för att vi ska kunna hitta lösningar tillsammans, säger Susanne Pohjola, ombudsman på Handels i Malmö och den som gjorde anmälan till Arbetsmiljöverket.

Jerker Knutsson, ombudsman på Handels, vittnar även han om den hierarkiska kulturen på Mango. Att anställda ändå har vågat säga ifrån menar han är väldigt starkt gjort.
– Verkligen starkt gjort, säger han.

I Göteborg var det ombudsmannen Jerker Knutsson som till slut såg till att arbetsmiljön på Mango-butiken i Göteborg anmäldes till Arbetsmiljöverket.
– Mango styr företaget hierarkiskt. Det är ledningen i Spanien som styr. Bara en småsak som att kylen är trasig måste tas med ledningen i Spanien. Butiksanställda ska definitivt inte ifrågasätta eller vilja ta ansvar. Den som ifrågasätter riskerar att få smisk på fingrarna, säger Jerker Knutsson, ombudsman på Handels i Göteborg.

Utnyttjandet måste stoppas

Efter Handels anmälan har Arbetsmiljöverket beslutat att inleda en granskning av arbetsmiljön. Maja hoppas det blir en förändring nu.
– Jag var så dumsnäll i början. Jag hade inte samma koll som nu på vad som gäller, vilka rättigheter man har och så. De utnyttjade det. Och de fortsätter att göra det. De nyanställer hela tiden. Unga personer som liksom jag är dumsnälla. Det måste bli stopp på det nu.

Sara och Maja är påhittade namn eftersom ingen av dem vågar gå ut med namn med rädsla för repressalier från arbetsgivaren. Datum för Arbetsmiljöverkets första inspektion är ännu inte satt.

Flest unga kvinnor jobbar på Mango

  • Mango är ett spanskt multinationellt företaget med över 16 000 anställda.
  • I Sverige finns fyra Mango-butiker.
  • Totalt har Mango 2 200 butiker i 109 länder. De allra flesta är unga kvinnor.
  • Toppmodellerna Kate Moss och Mirandka Keer har varit kedjans ansikte utåt.