Förra året vände sig nio anställda i Mango-butiken till ledningen. De ville få hjälp med den psykiska terror de upplevde att de utsattes för.

Vittnesmålen var flera. Bland annat kallades de in till möten som mer liknade förhör där skrämseltaktik användes. Den som vågade ifrågasätta blev utfryst och kollegor vändes mot varandra.

Dessutom: ständiga schemaändringar, indragna raster, strul med ob-tillägg och ständig underbemanning. Men ingenting hände.

Till slut anmälde Handels arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. Den 10 september var myndigheten där.

Allvarlig situation

– Det var en allvarlig situation, säger Kristina Leander, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Men, tillägger hon: När vi var där var företagshälsovården inkopplad. Det fanns en handlingsplan och åtgärder hade satts in.

Arbetsmiljöverket konstaterade därför att Mango uppfyllt de krav som ställts i anmälan till Arbetsmiljöverket. Daniel Karaks, ombudsman på Handels i Göteborg, gjorde samma bedömning.

– Därför drog jag tillbaka anmälan. Handlingsplanen ser jättefin ut. Om den följs kommer det att bli bra. Vi kommer hålla ett öga på det, säger han.

Anställd: inte blivit bättre

Maja jobbar i butiken. Hon har tidigare berättat för Handelsnytt om den dåliga arbetsmiljön och den psykiska terror som anställda upplever att de utsätts för.

– Det har inte blivit bättre. Tvärtom. För dem som vågade vända sig till ledningen har det snarare blivit värre.

Hon orolig över att ingenting kommer hända nu när Arbetsmiljöverket lämnat över till Mango. Och hennes tålamod är slut.
– Det är kaos här. Saker måste hända nu!

Mango har anmälts tidigare

Mango har anmälts till Arbetsmiljöverket förr. För ett år sedan gällde det butiken i Malmö. Problemen var i stort sett identiska med dem i Göteborg.

– Det hade förstås varit bra om lärdomarna därifrån hade tagits vidare inom kedjan. Men enligt Mango var det tanken, men processen har dragit ut på tiden, säger Kristina Leander, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Förbättras inte arbetsmiljön kan Mango anmälas igen till Arbetsmiljöverket. Då kommer även tidigare anmälan ligga till grund för Arbetsmiljöverkets arbete.

Fotnot: Maja är ett påhittat namn då hon vill vara anonym på grund av rädsla för sin arbetsgivare.